Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

KNA 5.0

CCvD akkoord: met de bouw van de KNA 5.0 kan worden gestart

Het CCvD Archeologie heeft ingestemd met het projectplan KNA 5.0. Dit is de uitwerking van het eerder gepresenteerde Plan van Aanpak om de KNA (volledigheidshalve de BRL SIKB 4000 met onderliggende KNA protocollen) ingrijpend te moderniseren. De KNA wordt soms als knellend ervaren en de inhoud sluit niet altijd (meer) aan op de praktijk. De huidige structuur maakt wijzigingen, bijvoorbeeld door actuele ontwikkelingen, slechts moeizaam mogelijk. Een nieuwe vorm moet tot een toekomstbestendig stelsel van BRL en protocollen leiden. Een KNA 5.0 die meer gebruiksgemak en efficiency biedt, meer flexibiliteit heeft bij toepassen en onderhoud en een betere aansluiting verzorgt op de onderzoeksvraag. Een en ander moet mede mogelijk worden gemaakt door een modulaire opzet.

In de planning is onder ander voorzien in een veldraadpleging (naar verwachting in januari 2023) en de ontwikkeling van een nieuw digitaal systeem. Eind 2024 moet de KNA 5.0 kunnen worden opgeleverd.

Link naar het vastgestelde projectplan