Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Uitwisselen data archeologie

Sinds 2007 zijn meer dan 50.000 archeologische onderzoeken uitgevoerd, variërend van bureauonderzoek tot opgraving. Onderzoeksgegevens worden door archeologen steeds vaker volledig digitaal ingewonnen, verwerkt en opgeslagen. De digitale documentatie van al deze projecten samen telt enige honderdduizenden bestanden. Archis, depots en E-depots dragen de zorg voor de duurzame opslag en toegankelijkheid van deze data. De datastandaard SIKB0102 beschrijft de wijze van uitwisseling van onderzoeksgegevens tussen bedrijven, Archis, depots en E-depot.

Om de digitale uitwisseling en het hergebruik van deze gegevens binnen de archeologiesector te stroomlijnen, is een aantal belangrijke stappen gezet:

  • KNA 4.0 ook digitaal: de vernieuwde KNA biedt meer eenduidigheid wat betreft het maken van digitale documentaties voor landbodems en waterbodems;
  • Duidelijke afspraken: de wijze waarop te deponeren gegevens inhoudelijk moeten worden beschreven voordat deze kunnen worden gedeponeerd, is gedefinieerd in de ‘pakbon’ (OS17).
  • Digitale standaard: de wijze waarop de gegevens in technische zin foutloos kunnen worden uitgewisseld tussen opgravers en de depots, E-depot en Archis is vastgelegd in de datastandaard SIKB0102.