Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Video over Open Standaarden voor water- en bodembeheer

Gemeenten die een nieuwe woonwijk ontwikkelen moeten niet alleen weten wat er bóven de grond speelt. Om slim en klimaatbestendig te kunnen bouwen is betrouwbare informatie over water en bodem onmisbaar. Omdat het belangrijk is dat deze informatie voor alle betrokken organisaties beschikbaar en begrijpelijk is, zijn er Open Standaarden.

Forum Standaardisatie ontwikkelde een video over het belang van datastandaarden. Deze video laat zien dat het gebruik van de Open Standaarden SIKB0101 bodembeheer, SIKB0102 archeologie, Aquo-standaard en GWSW waterschappen, projectontwikkelaars en andere ketenpartners helpt om gegevens voor water- en bodembeheer eenvoudig en eenduidig met elkaar te kunnen delen. Zo kunnen gemeenten nieuwbouwprojecten beter plannen, grond sneller bouwrijp maken en duurzaam bouwen.

Bekijk de video hier.