Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Kennisdelen en innovatie

Uitwisselen van kennis en ervaringen

Kwaliteit is mensenwerk. Dat vraagt om duidelijke werkafspraken, die we verwerken in richtlijnen en protocollen. Maar ook om kennis en kunde. Opleiding en het actief uitwisselen van kennis en ervaringen zijn essentieel. Het SIKB-netwerk is daarom op diverse manieren actief met het organiseren van platformbijeenkomsten, cursussen en congressen. De nadruk ligt steeds op de kennis die nodig is voor de praktische uitvoering van werkzaamheden.
Kijk bij Platforms Bodem en Water voor het netwerk dat bij u past.

Digitale ENBO-nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het nieuws over bodem en ondergrond met de digitale nieuwsbrief van het Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond (ENBO), waar ook SIKB deel van uitmaakt. Meldt u zich hier aan voor de digitale nieuwsbrief.

Innovatie in proces en techniek

In het werkveld bodem en water gebeurt veel. De sector heeft er belang bij dat verbeteringen in de werkprocessen, nieuwe technieken en innovaties kunnen landen in de praktijk. Zonder in te boeten aan kwaliteit.

SIKB faciliteert de implementatie van verbetering van processen en implementatie van technische innovaties in de uitvoering. Dat gebeurt door de prestaties te valideren en door de nieuwe technieken en werkprocessen te beschrijven in richtlijnen. Maar ook door het nemen van initiatieven op terreinen waar daar behoefte aan is. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de betrokken partijen. Hiermee zet het SIKB-netwerk zich met de sector in om de uitvoeringspraktijk te verbeteren. Zo blijft het werkveld in beweging en de kwaliteit geborgd.

In het menu vindt u een aantal voorbeelden van innovatie in proces en techniek.

Dossiers

In Dossiers vindt u informatie en achtergronden over een aantal onderwerpen die van belang zijn voor bodem en water.

Examens en Bodembreed academie

De Bodembreed academie (Bba) helpt bij het bij elkaar brengen van vraag naar en aanbod van opleidingen en trainingen over bodem en ondergrond. De Bba biedt onder meer verschillende cursussen en neemt deel in het landelijk samenwerkingsverband KOBO-HO, waarin hogescholen hun opleidingen Bodem en Ondergrond op elkaar afstemmen. Daarnaast organiseert de Bba ook examens voor milieukundig begeleiders en deskundig inspecteurs van bodembeschermende voorzieningen (DI-BV).