Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Platform Overheid en Kwaliteit Bodem

Omgevingsdiensten, provincies en gemeenten wisselen kennis en ervaringen mbt kwaliteitszorg in de eigen organisatie uit via het Platform Overheid en Kwaliteit Bodem (POKB)