Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer

Het Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (POKB) assisteert provincies, gemeenten en omgevingsdiensten bij het verbeteren van de kwaliteit van de taakuitvoering (bevoegd gezagtaken zoals beleid, regie, plantoetsing / vergunningverlening, toezicht en handhaving) in het bodembeheer. Inmiddels nemen veel overheden deel. Contactpersoon voor het Platform Overheid en Kwaliteit is Annelies de Graaf annelies.degraaf@sikb.nl.

Gerelateerd