Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Wegwijs in waterbodembeheer

Waterbodemwijzer.nl is dé website voor wie in de dagelijkse praktijk met het beheer van waterbodems te maken heeft. Van waterbeheerders en adviesbureaus tot baggeraars en beheerders van depots. Deze SIKB-site maakt vooral professionals die nieuw zijn in het werkveld waterbodem snel wegwijs in de uitvoeringspraktijk, inclusief kwaliteitsborging.

Ga voor uitgebreide informatie naar www.waterbodemwijzer.nl

Gerelateerd