Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Platform Toezicht Bodem

Platform Toezicht Bodem is een landelijk platform voor alle professionals die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met het toezicht en/of de bestuursrechtelijke handhaving bij saneringen, hergebruik en bodembeheer.

Praktische kennis en uitvoering met betrekking tot toezicht & handhaving bodem door overheden staan centraal tijdens de periodieke bijeenkomsten van het Platform Toezicht Bodem. 

Klik hier voor een terugblik op de eerdere bijeenkomsten, en om u als toezichthouder aan te melden om de uitnodigingen te ontvangen voor toekomstige bijeenkomsten van het Platform Toezicht Bodem.

Gerelateerd