Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

CCvD Tankinstallaties

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Tankinstallaties beheert het document BRL K903 (in 2018 wordt de naam gewijzigd in BRL SIKB 7800). Het College stelt dit document vast en besluit over tijdige actualisatie. Het College heeft ter ondersteuning een permanente commissie ingesteld, de REIT-commissie.

Het doel van het College is borgen dat alle direct belanghebbenden inspraak hebben bij het ontwikkelen en actueel houden van het document en het bevorderen van het (juiste) gebruik.

Het College heeft een Reglement CCvD Tankinstallaties waarin taak, samenstelling en werkwijze zijn beschreven.

Gemiddeld komt het College drie keer per jaar bijeen. De bijeenkomsten zijn openbaar. Vriendelijk verzoek om u tevoren even aan te melden bij Jordi Verkade indien u als toehoorder aanwezig wilt zijn. U kunt dan op verzoek ook de agenda en stukken toegestuurd krijgen.

Samenstelling CCvD Tankinstallaties

De voorzitter van het CCvD Tankinstallaties is Nicole Olland. Onderstaand vindt u de leden van het College en de branche-organisatie van waaruit zij zitting hebben. Adviseurs, toehoorders en de secretaris hebben geen stemrecht.

 PartijBrancheNaamWerkt bij
Voorzitter  Nicole OllandProvincie Overijssel
Secretaris  Jordi VerkadeSIKB
LedenFabrikant en InstallateurUNIKMartin CouvéeColasit Holland BV

Installateur TankinstallatiesVTIErik van der HeijdenVan der Heijden M&I

AfnemerNOVEWim SchoutenNOVE

Tanks en appendagesVFTGuus IJkemaTolsma Tankbouw

Reiniger, saneerderVETSJoost TeeuwissenTeeuwissen Rioolreiniging BV

Installateur TanksVTIFons JansHamer B.V.

AfnemerVNPIJan de VisserVEMOBIN

TankenbouwerGPIJohn RiepeGPI

Derde partijODI/VDVBart van DongenInspectiebureau Klink

 Leverancier Annemieke van der VeldenKiwa Nederland

 AfnemerVNCIJan van DixhoornDow

Afnemer
Bennie TraetsConservator B.V.

OverheidOverheid
Rijkswaterstaat (toehoorder)

LeverancierKiwaJaco PietersAdviseur

  Henk KosterSIKB (toehoorder)

Verslagen CCvD Tankinstallaties