Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Voorbereiding van de bodemsanering

Bij de voorbereiding van een sanering zijn onder meer van belang:

  • de keuze van de saneringsvariant: de wijze waarop wordt gesaneerd, dit betreft de doelstelling van de sanering en de aanpak op hoofdlijnen. Voorbeeld: de combinatie van isoleren met een leeflaag en stabiele eindsituatie na bronverwijdering en pluimsanering;
  • de saneringstechniek waarmee de saneringsvariant wordt gerealiseerd;
  • de wettelijke verplichtingen die samenhangen met de sanering zelf of bijzonderheden van de locatie.

Deze zaken worden uitgewerkt in een zogenoemd BUS-formulier of een saneringsplan.

BUS-saneringen

Het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) is een landelijke uniforme regeling voor eenvoudige, gelijksoortige saneringen die in korte tijd afgerond kunnen worden. Er zijn meerdere categorieën. De Regeling Uniforme Saneringen (en bijbehorende meldingsformulieren) geven de eisen aan de inhoud van de BUS-melding, sanering en het saneringsresultaat.

Overige saneringen

Saneringen die niet op basis van het BUS aangepakt worden, behoeven een saneringsplan en de instemming van de overheid met dat plan. De RIS, Richtlijn inhoud saneringsplan (SIKB-code 5010) geeft puntsgewijs de eisen waaraan een saneringsplan volgens de wetgeving moet voldoen. De RIS sluit aan op de BUM-Wbb (met name het onderdeel met de criteria voor het toetsen van het saneringsplan, de Toetslijst Instemming Saneringsplan).

U vindt de RIS bij Richtlijnen en protocollen (SIKB-code 5010).