Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Bronbemalen.nl

De website Bronbemalen.nl maakt iedereen die met bronbemalingen te maken krijgt wegwijs in de bemalingsketen. De website geeft informatie over de stappen van het bemalingproces, regelgeving, risicobeheersing, de BRL SIKB 12000 en contractvormen bij bronbemalingen. Daarnaast worden op de website best practices gepubliceerd waarin ervaringen over het werken met de BRL SIKB 12000 zijn beschreven.