Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Aanpak knelpunten

Om de knelpunten bij baggervolumebepalingen effectief aan te pakken zijn de volgende initiatieven ondernomen. Daarin staan (het delen van) kennis en ervaring, het creëren van duidelijkheid en het maken van afspraken centraal:

  • In 2012 is de Richtlijn baggervolumebepalingen op basis van handmatige metingen vastgesteld. De richtlijn geeft handvatten voor het bepalen van baggervolumes. Deze richtlijn is gevalideerd. Eind 2016 is een op deze validatie gebaseerde nieuwe versie van de richtlijn beschikbaar.
  • CROW heeft, in samenwerking met onder meer SIKB, een nieuw hoofdstuk van de RAW-systematiek voor kleinschalige baggerwerken ontwikkeld. Dit hoofdstuk is in de RAW-standaard 2015 geïntegreerd. Klik hier voor meer informatie.
  • Verder organiseert SIKB bijeenkomsten waar deelnemers kennis en kunde over de kwaliteit van baggervolumebepalingen met elkaar kunnen delen.