Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Erkenning en certificaat aanvragen

Kwaliteit kun je borgen in je organisatie en die borging kun je aantonen door certificatie of accreditatie. Met certificaat of accreditatie in de hand kun je een erkenning aanvragen bij de overheid. De overheid toetst daarbij of je organisatie voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen (aan de organisatie zelf en aan de uitvoering van specifieke werkzaamheden) en integriteitseisen. De basis voor de toets op de kwaliteitseisen is het certificaat of de accreditatie.

Certificatie

Bij certificatie wordt een organisatie (bedrijf of overheid) getoetst aan een beoordelingsrichtlijn (BRL) en een of meer protocollen. De BRL beschrijft aan welke organisatorische eisen een organisatie moet voldoen om in aanmerking te komen voor een certificaat. De technische eisen aan de uitvoering van de werkzaamheden zijn uitgewerkt in protocollen. Indien beschikbaar wordt daarbij gebruik gemaakt van NEN's. SIKB certificeert niet zelf, dat doen certificatie-instellingen. Het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer beheert het certificatieschema. Certificatie-instellingen die bij SIKB aangesloten zijn toetsen een organisatie op basis van BRL en protocol(len) en geven, als ze alles in orde vinden, het certificaat af.

Accreditatie

Bij accreditatie wordt een organisatie (bedrijf of overheid) getoetst op kwaliteitseisen in een accreditatieschema (AS) en een of meer protocollen. Het AS beschrijft aan welke organisatorische eisen de organisatie moet voldaan om positief getoetst te worden en op welke manier dat getoetst wordt. Indien beschikbaar wordt in het AS gebruik gemaakt van NEN's. SIKB accrediteert niet zelf. Dit kan alleen gebeuren door de Raad voor Accreditatie (RvA) of een vergelijkbare buitenlandse instelling. Het AS wordt beheerd door het Accreditatiecollege Bodembeheer.

Welke normdocumenten?

Normdocumenten van toepassing op veldwerk
Normdocumenten van toepassing op analyses

Hoe u erkende organisaties kunt herkennen

Bedrijven erkend voor veldwerk op basis van BRL of AS SIKB 2000 en laboratoria erkend voor het uitvoeren van analyses op basis van AS SIKB 3000 mogen het logo "Kwaliteitswaarborg Bodembeheer SIKB” voeren. Hiervoor erkende organisaties zijn te vinden in het zoekmenu van Rijkswaterstaat.
Op een rapport van een milieuhygiënisch bodemonderzoek waarvan het veldwerk en de laboratoriumanalyses zijn uitgevoerd door een erkende instelling, conform de eisen uit BRL of AS SIKB 2000 (veldwerk) en AS SIKB 3000 (analyses), mag het logo "Kwaliteitswaarborg Bodembeheer SIKB" worden geplaatst.