Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Richtlijnen laboratoriumanalyses

Kwaliteit aantonen voor deze werkzaamheid kan door accreditatie volgens het accreditatieschema AS SIKB 3000, “Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek".

De technische eisen volgens welke de analyses moeten worden uitgevoerd zijn opgenomen in de bij dit AS horende protocollen:

  • Protocol 3010-3090 voor grondonderzoek
  • Protocol 3110-3190 voor grondwateronderzoek
  • Protocol 3210-3290 voor waterbodemonderzoek.

De uit te voeren analyses bepalen voor welke van de genoemde protocollen het laboratorium zich laat accrediteren. De protocollen vindt u hier.