Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Toezicht

Beoordelen en toezicht houden

Beoordeling van en toezicht op veldwerk en analyses gebeurt door private en publieke organisaties.

Privaat toezicht

Private certificatie-instellingen (CI) beoordelen of een organisatie voldoet aan de kwaliteitseisen uit de normdocumenten en het daarmee verdient om een certificaat te ontvangen of te behouden. Overigens moet elke CI die dit wil doen daarvoor zelf ook erkend zijn.

Publiek toezicht

Het bevoegde gezag ziet erop toe dat bedrijven zich houden aan de op hun werkzaamheden van toepassing zijnde wettelijke regels. Verleners van beschikkingen doen dit feitelijk voorafgaand aan, toezichthouders en handhavers tijdens de uitvoering. Om hen bij dat werk te ondersteunen zijn richtlijnen ontwikkeld, de zogenoemde BUM's en HUM's. verleners van beschikkingen kunnen gebruik maken van de Besluitvormings-UitvoeringsMethode (BUM) Wbb, toezichthouders en handhavers van de Handhavings-UitvoeringsMethode (HUM) Wbb.
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu verzorgt het zogenoemde tweedelijns toezicht en baseert zich daarbij op een selectie van eisen uit de normdocumenten die essentieel zijn voor het maatschappelijk belang. Deze essentiële eisen zijn verzameld in het document Essentiële Eisen voor ILT-toezicht. De ILT laat bij dit toezicht andere eisen uit de normdocumenten buiten beschouwing.