Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Technieken

Sleufloze aanlegtechnieken worden gebruikt om nieuwe kabels en leidingen onder de grond aan te brengen, waarbij het gebruik van de bovengrond ongehinderd door kan gaan. Belangrijke toepassingen zijn de kabel- en leidingaanleg onder wegen, waterwegen en spoor, maar ook het passeren van kwetsbare (natuur-)gebieden of intensieve bebouwingen.

Daarnaast worden sleufloze technieken toegepast om bestaande kabels en leidingen te renoveren of zelfs volledig te vervangen (sleufloze renovatie- en vervangingstechnieken). Er wordt daarbij gebruik gemaakt van het bestaande (boor)gat in de grond, zonder dat daarbij een nieuwe gat gegraven wordt.

Keuze van de techniek
De keuze van de toe te passen aanlegtechniek is sterk afhankelijk van de lengte van het aan te leggen tracé en de diameter van de aan te leggen kabel of leiding. Ook bepalend zijn het leidingmateriaal en de geo-technische omstandigheden (grondwater, grondslag, etc.). De belangrijkste parameter bij het kiezen van de techniek is misschien wel het te kruisen object. Rivierbeddingen met dijklichamen moeten op grotere diepte gekruist worden dan een afwatersloot op polderniveau. Spoorlijnen kennen een veel kleinere zettingstolerantie dan een landweg.

Welke technieken 
De volgende sleufloze aanlegtechnieken voor aanleg van nieuwe kabels en leidingen worden in Nederland toegepast:

  • gestuurd boren / HDD;
  • open frontboringen;
  • gesloten frontboringen;
  • pneumatische / raketboringen;
  • boogboringen / boogzinkeren.

Meer informatie
De NSTT is een sectorvereniging voor sleufloze technieken in Nederland. Meer informatie over sleufloze technieken vindt u op de website van NSTT.