Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Verkorte effectenstudie (open systemen)

Informatie over de verkorte effectenstudie voor open systemen met een debiet tot 50 m³/uur en 250.000 m³/jaar vindt u op de pagina over de BUM BE deel 1.