Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Webinar ITGBES 23 april 2020

Op 23 april jongstleden verzorgden Bodemplus en SIKB een digitale voorlichtingsmiddag over de methode voor de berekening van interferentie tussen kleine gesloten bodemenergiesystemen.

U kunt het webinar terugkijken op SIKB-TV.

Vernieuwde en geautomatiseerde methode interferentietoets

De rekenmethode voor de berekening van interferentie tussen kleine gesloten bodemenergiesystemen is begin 2020 verbeterd en geautomatiseerd. Het gebruik van de rekentool ‘Interferentie Tool Gesloten Bodem Energie Systemen (ITGBES)’ is per 15 april 2020 geïmplementeerd via een wijziging van de BUM en HUM Bodemenergie voor gemeentelijke taken.

Bijna 50 geïnteresseerden, van ontwerpende bedrijven (60%) en bevoegde gezagen (40%), lieten zich op 23 april 2020 in een online webinar informeren over de achtergronden en toepassings(on)mogelijkheden van ITGBES.

De presentaties die tijdens het webinar zijn gegeven kunt u hieronder downloaden

Welkom en inleiding, door Jan Frank Mars - Bodemplus
Nieuwe BUM en HUM Bodemenergie deel 2, door Annelies de Graaf – SIKB
Achtergronden rekenmethode ITGBES en oplossingsrichtingen praktijksituaties, door Henk Witte – Groenholland
Ervaringen met ITGBES in de toetspraktijk, door Ronald Cornelisse – OMWB

Vragen en antwoorden tijdens het webinar

De vragen en antwoorden die in het webinar aan de orde kwamen, zijn terug te lezen in de notitie ‘Q&A Webinar interferentietoets kleine gesloten systemen 23 april 2020’.

Heeft u aanvullende vragen? Dan kunt u deze mailen aan info@sikb.nl.

Achtergrond ITGBES

In 2016 is in opdracht van het Ministerie van I&W het Wijzigingsbesluit bodemenergie-systemen geëvalueerd. Eén van de uitkomsten was dat zowel bevoegde gezagen als de ontwerpende bedrijven behoefte hebben om de interferentietoets voor kleine gesloten systemen te vereenvoudigen en te automatiseren.

Dit leidde in 2019 tot een project waarin de bestaande methode is geëvalueerd en verbeterd, gevalideerd en vervolgens geautomatiseerd. Het project is begeleid door Bodem+ en SIKB, met input van een brede klankbordgroep van bevoegde gezagen en bedrijven, die gesloten bodemenergiesystemen ontwerpen en realiseren.

De verbeterde rekenmethode is eind 2019 beschikbaar gesteld in de vorm van een geautomatiseerde rekentool, de ITGBES. In februari 2020 is een herziene versie van de ITGBES beschikbaar gesteld, met een groter toepassingsbereik. De rekentool ITGBES en de handleiding voor gebruik van ITGBES, vindt u op de website van SIKB onder protocollen en richtlijnen, richtliijn 8200. Daar kunt u ook de onderliggende rapportage van de validatie en evaluatie van de bestaande methode, en onderbouwing van de gedane aanpassingen daarin downloaden.