Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Toezicht

Het toezicht op de erkenning en eisen in BRL SIKB 2100 vindt plaats via:

  • Audits
    De certificatie-instelling (CI) beoordeelt of een boorbedrijf voldoet aan de eisen uit BRL SIKB 2100 en het daarmee verdient om een certificaat te ontvangen of te behouden.
  • Overheidstoezicht
    De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu verzorgt het toezicht op de erkenningplicht. ILT bekijkt of boorbedrijven die erkenningplichtige mechanische boringen uitvoeren daarvoor wel erkend zijn. Ook kijkt de ILT of de eisen in de BRL SIKB 2100 worden nageleefd.

Klachten

Voor klachten kunt u de pagina 'Klachten en Bodemsignaal toezichtsloket' raadplegen.