Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Technische commissie

Om de specialistische aspecten van mechanisch boren de aandacht te geven die ze verdienen heeft het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembeheer een Technische Commissie (TC) Mechanisch boren ingesteld.

De TC Mechanisch Boren komt periodiek bijeen om praktijkpunten en verbetervoorstellen te bespreken. De TC kan het CCvD Bodembeheer adviseren om verbetervoorstellen te verwerken in wijzigingen van BRL of protocol.