Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Permanente Commissies CCvD Bodembeheer

Tijdelijke grondwaterstandsverlagingen

De permanente commissie tijdelijke grondwaterstandsverlagingen borgt de specifieke kennis in het CCvD Bodembeheer over bemalingen. De samenstelling van deze commissie, ingesteld op 17 juni 2010, is als volgt.

organisatievertegenwoordigt
Bouwend Nederlandbemalers
Bouwend Nederlandhoofdaannemers
NLingenieurs adviesbureaus
Unie van Waterschappen bevoegd gezag watervergunning en -melding
VNO-NCWopdrachtgevers

Mechanisch boren

De permanente technische commissie Mechanisch boren borgt de specifieke kennis in het CCvD Bodembeheer over mechanisch boren. De samenstelling van deze commissie, ingesteld op 30 juni 2015, is als volgt.

organisatievertegenwoordigt
Bouwend Nederland, Vakgroep ONGboorbedrijven en bemalers
VOTBboorbedrijven
GGBNboorbedrijven en bemalers
Sectie Monsterneming & Veldwerk/NEN Normsubcommissie Onderzoeksstrategie en Veldwerkboorbedrijven
VKBboorbedrijven (milieu en archeologie)
Bodemenergie NLinstallateurs van bodemenergiesystemen
NVCicertificatie-instellingen
Deltares kennisinstituut
Stichting Warmtepompenafnemers (installateurs)
Vewinafnemers (drinkwaterbedrijven)
VNO-NCWafnemers
Gemeentewerken RotterdamGemeentewerken Rotterdam (als bevoegd gezag)
Omgevingsdienst HaaglandenOmgevingsdienst Haaglanden (als bevoegd gezag)
Rijkswaterstaat LeefomgevingRijkswaterstaat Leefomgeving (Rijksoverheid)

Bodemenergiesystemen

De permanente technische commissie Bodemenergiesystemen borgt de specifieke kennis in het CCvD Bodembeheer over (het ondergrondse deel van) bodemenergiesystemen. De samenstelling van deze commissie is als volgt.

organisatievertegenwoordigt
Bouwend Nederland, Vakgroep ONGboorbedrijven en bemalers
VOTBboorbedrijven
GGBNboorbedrijven en bemalers
Bodemenergie NLinstallateurs van bodemenergiesystemen
DHPAinstallateurs van bodemenergiesystemen
Uneto/VNIinstallateurs van bodemenergiesystemen
Gebruikersplatform bodemenergieafnemers
NVCicertificatie-instellingen
Deltares kennisinstituut
ISSOkenniscentrum voor de installatiesector
Omgevingsdienst HaaglandenOmgevingsdienst Haaglanden (als bevoegd gezag, namens provincies)
Omgevingsdienst Zuid-Oost BrabantOmgevingsdienst Zuid-Oost Brabant (als bevoegd gezag, namens provincies en gemeenten)
Omgevingsdienst West- en Midden-BrabantOmgevingsdienst West- en Midden-Brabant (als bevoegd gezag, namens gemeenten)
Inspectie Leefomgeving en TransportInspectie Leefomgeving en Transport (als bevoegd gezag, namens de Rijksoverheid)
Rijkswaterstaat LeefomgevingRijkswaterstaat Leefomgeving (Rijksoverheid)