Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Wet- en regelgeving

In de Circulaire bodemsanering 2013 is een interventiewaarde opgenomen voor asbest in de bodem. Ook geeft de Circulaire aan wanneer sprake is van onaanvaardbare risico’s door asbest in bodem (saneringscriterium). De basis hiervoor is te vinden in de Beleidsbrief Bodem (TK 24 december 2003, 28 663 en 28 199, nr. 13) en het beleid over asbest in de bodem, in de Beleidsbrief asbest in bodem, grond en puin(granulaat) (TK 3 maart 2004, 28 663 en 28 199, nr. 15).
Het Besluit bodemkwaliteit bevat maximale waarden voor asbest in grond. Toe te passen asbesthoudende grond moet aan deze maximale waarden voldoen.

Kijk hier voor meer informatie.

Kijk hier voor veel gestelde vragen over de erkenningsregeling in relatie tot onderzoek naar asbest in bodem.

Kijk hier voor publicaties van InfoMil over asbest.

Kijk hier voor meer informatie over eisen aan onderzoek naar asbest in bodem en grond..