Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Nazorg

Nazorg is het geheel aan technische maatregelen en/of monitoring om het saneringsdoel gedurende langere termijn in stand te houden (nadat dit doel tijdens de sanering is bereikt).

Richtlijnen voor nazorg

Voor milieukundige begeleiding en uitvoering van de nazorg gelden dezelfde richtlijnen als voor de sanering (BRL SIKB 6000 resp BRL SIKB 7000).
Uitzondering: voor nazorg werken we alleen met milieukundige verificatie (er zijn geen eisen aan processturing van nazorg).
U vindt de documenten bij Richtlijnen en protocollen.

Meer informatie

Meer informatie over nazorg zie de Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit.