Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Publicaties

Wilt u meer weten over de maatregelen die u kunt treffen om bij tijdelijke grondwaterstandverlagingen problemen te voorkomen?

SIKB heeft verschillende publicaties uitgegeven, waaronder een waaier. De waaier bronbemaling geeft een compact overzicht van de wereld van bronbemaling. De praktische waaier gaat in op wet- en regelgeving, lozingsaspecten, de BRL SIKB 12000, de risico-check, de SIKB-richtlijn voor bevoegd gezag (BUM TB) en andere relevante zaken.

De BRL SIKB 12000 wordt op dit moment geüpdatet. Als deze beschikbaar is, wordt ook de waaier geactualiseerd. De huidige waaier is verouderd en daarom momenteel niet leverbaar.

Meer publicaties met betrekking tot bronbemalingen:

  • Klik hier voor het infoblad "Waterschappen en de BRL SIKB 12000 - Tijdelijke grondwaterbemalingen
  • Klik hier voor best practices over bronbemalen met de BRL SIKB 12000