Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Bodemsanering

Overzicht regelgeving op website Voordat-u-begint-met-saneren.nl

Het saneren van bodemverontreiniging is een inspanning om een ongewenst restant van het verleden op te ruimen. Voor die inspanning gelden regels. En vaak komt er meer bij kijken dan alleen regelgeving voor de bodemsanering zelf. De website voordatubegintmetsaneren.nl helpt u te bepalen welke regelgeving bij de voorbereiding en uitvoering van een bodemsanering nog meer kan spelen. De concrete situatie bepaalt natuurlijk wat van toepassing is. Op deze website vindt u een inventarisatie van de verplichtingen die kunnen samenhangen met het voorbereiden of uitvoeren van een bodemsanering.

Beoordelen saneringsresultaat en nazorg

In de BUM Wbb zijn alle wettelijke bepalingen voor het beoordelen van het saneringsresultaat geordend en van toelichting voorzien. Voor meer informatie klik hier 

Milieukundig begeleider, aannemer

Het Besluit Bodemkwaliteit vereist een certificaat en erkenning voor diverse werkzaamheden: milieukundige begeleiding en het uitvoeren van saneringswerkzaamheden.
Een overzicht van de bij die werkzaamheden te gebruiken richtlijnen 

Voor een overzicht van organisaties die gecertificeerd en erkend zijn volgens die richtlijnen, klik hier hier 

Voor de te gebruiken logo's en keurmerken klik hier