Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Platform bodembeheer

Het Platform bodembeheer organiseert twee tot driemaal per jaar een open bijeenkomst over een bodemonderwerp. Elke belangstellende bodemprofessional kan gratis naar deze bijeenkomsten. Onderwerpen variëren van de Ontwikkelen met het natuurlijk systeem tot Gebiedsgericht grondwaterbeheer 2.0. Het Platform bodembeheer is een activiteit van het Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond.

Alle informatie over het Platform bodembeheer vindt u hier.