Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Nieuw erratumdocument BRL 9335

SIKB heeft een nieuw erratumdocument gepubliceerd bij productschema 'BRL 9335 voor grond'. Het document bevat aanpassingen in de BRL en protocollen zodat deze weer aansluiten op de wettelijke eisen uit de Regeling bodemkwaliteit 2022 (Rbk2022). Certificaathouders kunnen op grond van par 1.4.3 van de BRL de aanpassingen doorvoeren, certificatie-instellingen zullen hier bij hun toezicht rekening mee houden. De aanpassingen betreffen met name de afleverbon en (het format van) de erkende kwaliteitsverklaring.

Na doorvoeren van de aanpassingen voldoet de certificaathouder aan de wettelijke eisen.

U vindt het document hier.

Bij vaststelling van BRL 9335 was de Rbk 2022 nog niet definitief. Daarom zijn er verschillen ontstaan tussen BRL 9335 en de definitieve bepalingen uit de Rbk 2022. Certificaathouders komen hiermee in de knel tussen de wettelijke (Rbk 2022 )eisen en de private (BRL) eisen. Met de errata wordt dit opgelost. In een volgende versie van BRL 9335 worden de errata verwerkt in de normdocumenten.