Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Laatste wijzigingen SIKB0102

Periodiek wordt de standaard SIKB0102 geactualiseerd op basis van wensen van gebruikers en overige belanghebbenden. Op de pagina wijzigingsprocedure leest u meer over hoe het wijzigingsproces is ingericht.

Wijzigingsvoorstellen ingediend vóór 23 maart 2024 zullen worden besproken tijdens de Technische Werkgroep op 11 april 2024. Definitieve besluitvorming vindt plaats in het CCvD-Datastandaarden op 5 juli 2024. Inhoudelijke wijzigingen die gerelateerd zijn aan de dataset 'Pakbon' (KNA-OS17) worden ook voorgelegd aan het CCvD-Archeologie.

De laatste wijzigingen in SIKB0102 vindt u bij de publicatie van de standaard SIKB0102.