Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Omgevingswet

Voor de uitvoering van de Omgevingswet is het belangrijk dat de juiste informatie over een bepaald gebied met één klik op de kaart beschikbaar is voor de gebruiker. Daarom wordt in de periode tot 2024 gewerkt aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Het Digitaal Stelsel wordt verdeeld in:

  • Eén loket met gebruikerstoepassingen die op een gestandaardiseerde manier informatie aanbieden die initiatiefnemers, belanghebbenden en bevoegde gezagen, in de praktijk nodig hebben om zich te informeren of te oriënteren.
  • Een centrale informatie-infrastructuur, waarvoor heldere afspraken en digitale standaarden gelden, om overzicht en inzicht te kunnen bieden.
  • Laan van de Leefomgeving: informatiehuizen die op de informatie-infrastructuur aangesloten zijn en die vanuit verschillende beleidsvelden op een gestandaardiseerde manier informatie ontsluiten. De Laan zal uit verschillende ‘informatiehuizen’ worden opgebouwd, waaronder een informatiehuis voor water en één voor bodem en ondergrond. Een informatiehuis moet data opwerken tot informatie die bruikbaar is voor anderen. Dit gaat in de toekomst beschikbare informatie over de leefomgeving voor iedereen toegankelijk maken.

Het DSO ondersteunt de informatie-uitwisseling met inwoners en bedrijven, maar ook de processen voor planvorming,vergunningverlening, toezicht en handhaving bij de overheid zelf. De bestaande voorzieningen Omgevingsloket Online (OLO), Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) en Ruimtelijke plannen worden geschikt gemaakt voor de Omgevingswet. De planning voor het invoeren loopt tot 2024.


Bron: ‘Naar de Laan van de Leefomgeving; Programmadefinitie GOAL: Digitaal stelsel Omgevingswet’ (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, versie 2.0 september 2014).