Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

De Wet Basis Registratie Ondergrond treedt naar verwachting in 2017 in werking. De wet regelt centrale gestandaardiseerde registratie en ontsluiting van gegevens over de ondergrond. De BRO zal alleen informatie van onderzoeken ontsluiten die door een overheid zijn ‘geautoriseerd’. De BRO moet het fundament worden van de informatiehuizen ‘bodem & ondergrond’ en ‘cultureel erfgoed’ (archeologie en rijksmonumenten) van de Laan van de Leefomgeving (zie Omgevingswet).

Gefaseerde uitwerking

De planning is om de BRO in 2017 van start te laten gaan met een eerste tranche van gegevens (registratie-objecten). Gegevens van milieuhygiënische bodemonderzoek vallen buiten de eerste tranche van gegevens die via de BRO worden ontsloten, en zullen bij een latere tranche in de BRO worden opgenomen.

Implementatie

Dankzij de brede implementatie van SIKB0101 met het informatiemodel en de gegevensstandaard, is snelle toevoeging aan de BRO mogelijk. Met de organisatorische maatregelen die vanuit het initiatief BIDON worden voorzien, bereidt de sector zich al in grote mate voor op de opname van bodemonderzoeksgegevens in de BRO.

Meer informatie over de BRO

Gerelateerd