Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Uitwisselservice bodeminformatie

Er is de laatste jaren grote vooruitgang geboekt bij het afstemmen van bodeminformatie tussen gemeenten en provincies. Nadat eerst de bodeminformatiesystemen zijn ontdaan van dubbele gegevens, moeten regelmatig nieuwe gegevens worden uitgewisseld om de informatie aan beide kanten up-to-date te houden. In het verleden verstuurden provincies en gemeenten elkaar handmatig SIKB0101 exports. Dit was tijdsintensief en foutgevoelig, en daarnaast was er altijd een periode waarin de gegevens niet overeen kwamen.

De uitwisselservice is een digitaal postkantoor, dat er voor zorgt dat gewijzigde gegevens ook bij de partneroverheid terechtkomen. Als de bodeminformatiesystemen van beide organisaties zijn ontdubbeld en aangesloten zijn op de uitwisselservice, worden gewijzigde gegevens ook aan de andere kant ingelezen.

Om de werking van de uitwisselservice te illustreren is het handig om te beschrijven wat er gebeurt als een gemeentemedewerker gegevens wijzigt en welke stappen er gevolgd worden om de gewijzigde informatie bij de provincie te krijgen.

1. De gemeentemedewerker wijzigt de gegevens van een locatie en slaat deze op het BIS.

2. Het BIS verstuurt (direct of met vertraging, bijvoorbeeld 's avonds) een SIKB export van de locatie naar de uitwisselservice.

3. De uitwisselservice controleert of deze voldoet aan de controleregels, middels de SIKB0101-libcontroletool.
        a. Als de controle geen errors oplevert, bewaart de uitwisselservice de locatie-export,
            zodat het provinciale BIS het kan ophalen.
        b. Als de controle errors oplevert, koppelt de uitwisselservice dit terug aan het
            gemeentelijke BIS

4. Het provinciale BIS controleert periodiek of er berichten klaarstaan. Als er berichten klaarstaan, haalt het BIS deze op en verwerkt deze in de gegevens van het provinciale BIS. Er wordt een bericht teruggestuurd of de verwerking succesvol is verlopen of niet.

Voor het uitwisselen van gewijzigde informatie van de provincie naar de gemeente worden dezelfde stappen uitgevoerd, met alleen een andere ontvanger.

De uitwisselservice wordt in opdracht van Rijkswaterstaat Bodem+ door SIKB onderhouden. Om gebruik te maken van de uitwisselservice is het noodzakelijk dat de BIS-sen van beide organisaties ontdaan zijn van dubbele locaties. Het is goed om dit in een gezamenlijk proces tussen provincie en gemeente(n) goed af te spreken en planmatig aan te pakken. Tevens dient het bodeminformatiesysteem aangesloten te zijn op de uitwisselservice. Uw BIS-leverancier kan u hier meer informatie over verschaffen. Aan het gebruik van de uitwisselservice zijn voor overheden geen extra kosten verbonden.