Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Maatwerkoplossing archeologie

Op 12 december 2016 heeft het CCvD Archeologie besloten tot de "Maatwerkoplossing archeologie". 

Deze maatwerkoplossing geldt voor personen die in 2001 resp 2005 werkzaam waren in de archeologie (en daarmee een economisch belang kunnen hebben), maar op dit moment niet aan alle diploma-eisen voldoen. Het CCvD wil deze personen alsnog in de gelegenheid stellen om hun werk te kunnen blijven uitvoeren in het nieuwe archeologisch stelsel, op basis van de BRL SIKB 4000 en de KNA 4.0,voor die werkzaamheden waar zij voldoende kennis en ervaring voor hebben. 

Personen die in aanmerking willen komen voor deze oplossing worden verzocht om dat vóór 1 februari 2017 kenbaar te maken door een mail te sturen aan secretariaat@SIKB.nl o.v.v. 'Maatwerkoplossing archeologie'. 

Lees meer in de notitie "Maatwerkoplossing archeologie"