Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

FAQ - datastandaarden

Heeft u vragen over de toepassing van protocol 0101 of BoToVa?

Legt u ze voor aan onze Helpdesk data-uitwisseling

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
HIERONDER NOG TIP EN ENKELE VRAGEN
OM IETS MEE TE DOEN BINNEN FAQ
OF TE SCHRAPPEN????

Tip: gebruik altijd de actuele versie van de standaard

Voor een goede uitwisseling van data is het van belang dat uw software de meest recente versie van de standaard SIKB0101 heeft geïmplementeerd. Bestanden in een oudere versie van het formaat kunnen niet altijd zonder problemen worden ingelezen. Dit is afhankelijk van de software die u gebruikt. Raadpleeg in geval van twijfel uw eigen leverancier.

Certificeren

Wat betekent certificering?

Iedere softwareleverancier van procesondersteunende software ten behoeve van bodembeheer, kan zijn of haar pakket laten certificeren. Dit betekent dat een leverancier de werkprocedures uit BRL0100 moet opnemen in hun kwaliteitssysteem en de uitwisselingsfunctionaliteit van de software, volgens de voorgeschreven wijze, moet testen en (laten) controleren. Het protocol doet geen uitspraak over de functionaliteit van het pakket of een minimale hoeveelheid velden die verplicht moeten worden uitgewisseld.

Wat is een wijzigingsvoorstel?

Een wijzigingsvoorstel houdt in dat de behoefte bestaat dat er velden of nieuwe begrippen aan domeintabellen van het formaat worden toegevoegd, velden op non-actief worden gesteld, of dat er wijzigingen in de structuur van het formaat moeten plaatsvinden. De wijzigingsvoorstellen zijn ingedeeld in 3 klassen, afhankelijk van de impact van het wijzigingsverzoek. Voor meer informatie zie het item 'Wijzigingsvoorstellen'.

Hoe dien ik een wijzigingsvoorstel in?

Een wijzigingsvoorstel kan ingediend worden met behulp van het standaard document voor wijzigingsvoorstellen. Wij raden u aan om eerst na te gaan of uw wijzigingsvoorstel niet al eerder is ingediend. Onder het item 'Laatste wijzigingen' kunt u informatie opvragen over eerder ingediende voorstellen, de status van het voorstel en het resultaat. De slutingsdatum voor wijzigingsvoorstellen voor een periode is 3 weken voorafgaand aan een overleg van de begeleidingscommissie.