Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

BRL SIKB 6000 Milieukundige begeleiding van (water-)bodemsaneringen en nazorg

Beoordelingsrichtlijn
TitelVersieDatumNotities
BRL SIKB 6000 Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg5.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Vanaf 9-6-2020 te gebruiken met versie 1 van het Wijzigingsblad.
Protocollen
TitelVersieDatumNotities
Protocol 6001 Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg5.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018
Protocol 6002 Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ methoden en nazorg5.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018
Protocol 6003 Milieukundige begeleiding van ingrepen in de waterbodem en uitvoering van waterbodemsaneringen5.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018
Wijzigingsbladen
TitelVersieDatumNotities
Wijzigingsblad128‑03‑2019In werking sinds 09-06-2020. Deze versie van het Wijzigingsblad alleen toepassen in combinatie met versie 5.0 van BRL SIKB 6000 incl. onderliggende protocollen.
Informatieve documenten
TitelVersieDatumNotities
Overgangssituatie bij nieuwe versie BRL en Omgevingswet31‑07‑2023
BRL SIKB 6000, vs 6.0 (voorpublicatie)6.007‑03‑2022Nog niet toe te passen. Deze versie treedt in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit. Deze versie vervangt BRL SIKB 6000 vs 5.0 (met Wijzigingsblad). Er geldt een overgangstermijn van 24 maanden.
Protocol 6003, vs 6.1 (voorpublicatie)6.107‑03‑2022Nog niet toe te passen. Deze versie treedt in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit. Deze versie vervangt Protocol 6003 vs 6 (met Wijzigingsblad). Er geldt een overgangstermijn van 24 maanden.
Protocol 6005, vs 6.0 (voorpublicatie)6.007‑03‑2022Nog niet toe te passen. Deze versie treedt in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit. Deze versie vervangt Protocol 6001 vs 5.0 (met Wijzigingsblad) en Protocol 6005 vs 1.0 (alleen als op dat moment Omgevingswet inwerking is). Er geldt een overgangstermijn van 24 maanden.
Protocol 6006, vs 6.0 (voorpublicatie)6.007‑03‑2022Nog niet toe te passen. Deze versie treedt in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit. Deze versie vervangt Protocol 6002 vs 5.0 (met Wijzigingsblad) en Protocol 6006 vs 1.0 (alleen als op dat moment Omgevingswet inwerking is Er geldt een overgangstermijn van 24 maanden.
Protocol 6007, vs 6.0 (voorpublicatie)6.007‑03‑2022Nog niet toe te passen. Deze versie treedt in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit.
Versiebeheer BRL SIKB 6000 (nieuwe versies Omgevingswet)11‑10‑2022Document schetst beheer van nieuwe versies van BRL en protocollen bij de inwerkingtreding van Omgevingswet.
Protocol 6003 vs 6 - voorpublicatie626‑03‑2020Nog niet toe te passen. Deze versie treedt direct in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit ten tijde van implementatie Omgevingswet. Er geldt geen overgangstermijn.
Protocol 6005 vs 1_0 - Voorpublicatie1.026‑03‑2020Nog niet toe te passen. Deze versie treedt direct in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit ten tijde van implementatie Omgevingswet. Er geldt geen overgangstermijn.
Protocol 6006 vs 1_0 - Voorpublicatie1.026‑03‑2020Nog niet toe te passen. Deze versie treedt direct in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit ten tijde van implementatie Omgevingswet. Er geldt geen overgangstermijn.
Wijzigingsblad vs 3 bij BRL SIKB 6000 vs 5_0 - Voorpublicatie326‑03‑2020Nog niet toe te passen. Deze versie treedt direct in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit ten tijde van implementatie Omgevingswet. Er geldt geen overgangstermijn.
Informatie over het examen Milieukundig Begeleider01‑01‑2007
Examenreglement Milieukundig begeleider1201‑07‑2021
Toelichting “Alternatieve werkwijze” BRL-en bodembeheer24‑10‑2014
Essentiele eisen ILT-toezicht1.428‑03‑2019In werking sinds 9-6-2020. Wordt toegepast bij toezicht op versie 5.0 van BRL SIKB 6000 (met wijzigingsblad versie 1) en de daarbij horende protocollen
BRL SIKB 6000 vs 5.0 met Wijzigingsblad vs 1 geïntegreerd09‑06‑2020Dit geïntegreerde document is bedoeld als service voor certificaathouders en andere gebruikers. Voor formele toepassing is gebruik van de aparte documenten noodzakelijk.
Gerelateerde documenten
TitelVersieDatumNotities
Richtlijn 2500 Bepalen baggervolume
Erkende en gecertificeerde bedrijven per protocol
ProtocolBedrijven (klik voor instelling)
BRL 6000 - 6001 Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methodenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 6000 - 6002 Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ methoden en nazorgregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 6000 - 6003 Milieukundige begeleiding van ingrepen in de waterbodem en uitvoering van waterbodemsaneringenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving