Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

BRL SIKB 2000 Veldwerk milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek (certificatie)

Beoordelingsrichtlijn
TitelVersieDatumNotities
BRL 2000 Veldwerk bij milieuhygienisch bodem- en waterbodemonderzoek6.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018, alleen te gebruiken met het Wijzigingsblad bij versie 6.0 van 02-11-2021. Per 1 oktober 2024 wordt versie 6.0 (incl. het dan geldende Wijzigingsblad) ingetrokken.
BRL 2000 Veldwerk bij milieuhygienisch bodem- en waterbodemonderzoek7.007‑03‑2022In werking sinds 1 juli 2023. Met ingang van 01-01-2024 toe te passen zonder Wijzigingsblad.
Protocollen
TitelVersieDatumNotities
Protocol 2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen6.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018, alleen te gebruiken met het Wijzigingsblad bij versie 6.0 van 02-11-2021. Per 1 oktober 2024 wordt versie 6.0 (incl. het dan geldende Wijzigingsblad) ingetrokken.
Protocol 2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen en nemen van grondmonsters7.007‑03‑2022In werking sinds 1 juli 2023. Met ingang van 01-01-2024 toe te passen zonder Wijzigingsblad.
Protocol 2002 Het nemen van grondwatermonsters6.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018, alleen te gebruiken met het Wijzigingsblad bij versie 6.0 van 02-11-2021. Per 1 oktober 2024 wordt versie 6.0 (incl. het dan geldende Wijzigingsblad) ingetrokken.
Protocol 2002 Het nemen van grondwatermonsters7.007‑03‑2022In werking sinds 1 juli 2023. Met ingang van 01-01-2024 toe te passen zonder Wijzigingsblad.Let op: in hoofdstuk 5 zijn de titels van eis 6 en eis 7 omgedraaid. In een volgende wijziging wordt dit gecorrigeerd.
Protocol 2003 Veldwerk bij milieuhygienisch waterbodemonderzoek6.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018, alleen te gebruiken met het Wijzigingsblad bij versie 6.0 van 02-11-2021. Per 1 oktober 2024 wordt versie 6.0 (incl. het dan geldende Wijzigingsblad) ingetrokken.
Protocol 2003 Veldwerk bij milieuhygienisch waterbodemonderzoek7.007‑03‑2022In werking sinds 1 juli 2023. Met ingang van 01-01-2024 toe te passen zonder Wijzigingsblad.
Protocol 2018 Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodem6.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018, alleen te gebruiken met het Wijzigingsblad bij versie 6.0 van 02-11-2021. Per 1 oktober 2024 wordt versie 6.0 (incl. het dan geldende Wijzigingsblad) ingetrokken.
Protocol 2018 Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodem7.007‑03‑2022In werking sinds 1 juli 2023. Met ingang van 01-01-2024 toe te passen zonder Wijzigingsblad.
Wijzigingsbladen
TitelVersieDatumNotities
Wijzigingsblad vs 3 bij BRL SIKB 2000, versie 6.0 302‑11‑2021Te gebruiken bij versie 6.0 van BRL SIKB 2000 en de daarbij behorende protocollen vanaf 1 januari 2024.
Wijzigingsblad bij BRL SIKB 2000, versie 7.0101‑11‑2022Dit wijzigingsblad is ingetrokken per 1 januari 2024
Informatieve documenten
TitelVersieDatumNotities
Factsheet BRL SIKB 2000 vs 6._0 en 7_021‑11‑2023Informatie over BRL in relatie tot inwerkingtreding Omgevingswet en omzetting certificaat van versie 6.0 naar 7.0.
Infoblad bij BRL 2000217‑06‑2010
Toelichting “Alternatieve werkwijze” BRL-en bodembeheer24‑10‑2014
Essentiele eisen - ILT toezicht1.409‑06‑2019In werking van 09-06-2020 tot en met 31-12-2023.
Essentiele eisen - ILT toezicht1.502‑11‑2021In werking sinds 01-01-2024. Wordt toegepast bij toezicht op versie 6.0 van BRL SIKB 2000, de daarbij horende protocollen en het Wijzigingsblad
Gerelateerde documenten
TitelVersieDatumNotities
Richtlijn 2500 Bepalen baggervolume
Erkende en gecertificeerde bedrijven per protocol
ProtocolBedrijven (klik voor instelling)
BRL 2000 Veldwerk milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek (certificatie) 
BRL 2000 - 2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 2000 - 2002 Het nemen van grondwatermonstersregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 2000 - 2003 Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoekregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 2000 - 2018 Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodemregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving