Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

BRL SIKB 2000 Veldwerk milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek (certificatie)

Beoordelingsrichtlijn
TitelVersieDatumNotities
BRL 2000 Veldwerk bij milieuhygienisch bodemonderzoekversie 6.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018, alleen te gebruiken met het Wijzigingsblad
Protocollen
TitelVersieDatumNotities
Protocol 2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassenversie 6.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018
Protocol 2002 Het nemen van grondwatermonstersversie 6.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018, alleen te gebruiken met het Wijzigingsblad
Protocol 2003 Veldwerk bij milieuhygienisch waterbodemonderzoekversie 6.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018
Protocol 2018 Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodemversie 6.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018
Wijzigingsblad
TitelVersieDatumNotities
Wijzigingsblad bij BRL SIKB 2000versie 128‑03‑2019Te gebruiken bij versie 6.0 van BRL SIKB 2000 en het daarbij horende protocol 2002
Ontwerpversie voor openbare reactieronde
TitelVersieDatumNotities
BRL SIKB 2000versie 7.0/c221‑10‑2021U kunt niet meer reageren op deze versie
Protocol 2001versie 7.0/c207‑10‑2021U kunt niet meer reageren op deze versie
Protocol 2002versie 7.0/c207‑10‑2021U kunt niet meer reageren op deze versie
Protocol 2003versie 7.0/c207‑10‑2021U kunt niet meer reageren op deze versie
Protocol 2018versie 7.0/c207‑10‑2021U kunt niet meer reageren op deze versie
Overzicht belangrijkste wijzigingen van versie 6.0 met Wijzigingsblad naar versie 7.0/c207‑10‑2021In dit document staan alleen de in de ontwerpversie opgenomen wijzigingen met naar verwachting de grootste impact.
Informatieve documenten
TitelVersieDatumNotities
Overzicht wijzigingen certificatieschema BRL SIKB 2000 versie 5 naar versie 6.001‑02‑2018
Infoblad bij BRL 2000versie 217‑06‑2010
Toelichting “Alternatieve werkwijze” BRL-en bodembeheer24‑10‑2014
Essentiele eisen - ILT toezichtversie 1.409‑06‑2019In werking sinds 09-06-2020. Wordt toegepast bij toezicht op versie 6.0 van BRL SIKB 2000, de daarbij horende protocollen en het Wijzigingsblad
BRL SIKB 2000 v6.0 met Wijzigingsblad v1 geïntegreerd09‑06‑2020Informele versie met het Wijzigingsblad versie 1 geïntegreerd. Deze versie is alleen bedoeld als service voor gebruikers. Voor formele toepassing geldt de formele versie in combinatie met het Wijzigingsblad.
Protocol 2002 v6.0 met Wijzigingsblad v1 geïntegreerd09‑06‑2020Informele versie met het Wijzigingsblad versie 1 geïntegreerd. Deze versie is alleen bedoeld als service voor gebruikers. Voor formele toepassing geldt de formele versie in combinatie met het Wijzigingsblad.
Wijzigingsblad bij versie 6.0 - voorpublicatieversie 227‑02‑2020Nog niet toe te passen. Deze versie treedt in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit.
Gerelateerde documenten
TitelVersieDatumNotities
Richtlijn 2500 Bepalen baggervolume
Erkende en gecertificeerde bedrijven per protocol
ProtocolBedrijven (klik voor instelling)
BRL 2000 Veldwerk milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek (certificatie) 
BRL 2000 - 2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 2000 - 2002 Het nemen van grondwatermonstersregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 2000 - 2003 Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoekregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 2000 - 2018 Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodemregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving