Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

BRL SIKB 2000 Veldwerk milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek (certificatie)

Beoordelingsrichtlijn
TitelVersieDatumNotities
BRL 2000 Veldwerk bij milieuhygienisch bodem- en waterbodemonderzoekversie 6.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018, alleen te gebruiken met het Wijzigingsblad bij versie 6.0 van 28-03-2019. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal een andere versie van het Wijzigingsblad gelden. Per 1 oktober 2024 wordt versie 6.0 (incl. het dan geldende Wijzigingsblad) ingetrokken.
BRL 2000 Veldwerk bij milieuhygienisch bodem- en waterbodemonderzoekversie 7.007‑03‑2022In werking sinds 1 juli 2023, alleen te gebruiken met Wijzigingsblad behorende bij versie 7.0 van 1 november 2022.
Protocollen
TitelVersieDatumNotities
Protocol 2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassenversie 6.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018, alleen te gebruiken met het Wijzigingsblad bij versie 6.0 van 28-03-2019. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal een andere versie van het Wijzigingsblad gelden. Per 1 oktober 2024 wordt versie 6.0 (incl. het dan geldende Wijzigingsblad) ingetrokken.
Protocol 2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen en nemen van grondmonstersversie 7.007‑03‑2022In werking sinds 1 juli 2023, alleen te gebruiken met Wijzigingsblad behorende bij versie 7.0 van 1 november 2022.
Protocol 2002 Het nemen van grondwatermonstersversie 6.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018, alleen te gebruiken met het Wijzigingsblad bij versie 6.0 van 28-03-2019. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal een andere versie van het Wijzigingsblad gelden. Per 1 oktober 2024 wordt versie 6.0 (incl. het dan geldende Wijzigingsblad) ingetrokken.
Protocol 2002 Het nemen van grondwatermonstersversie 7.007‑03‑2022In werking sinds 1 juli 2023, alleen te gebruiken met Wijzigingsblad behorende bij versie 7.0 van 1 november 2022. Let op: in hoofdstuk 5 zijn de titels van eis 6 en eis 7 omgedraaid. In een volgende wijziging wordt dit gecorrigeerd.
Protocol 2003 Veldwerk bij milieuhygienisch waterbodemonderzoekversie 6.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018, alleen te gebruiken met het Wijzigingsblad bij versie 6.0 van 28-03-2019. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal een andere versie van het Wijzigingsblad gelden. Per 1 oktober 2024 wordt versie 6.0 (incl. het dan geldende Wijzigingsblad) ingetrokken.
Protocol 2003 Veldwerk bij milieuhygienisch waterbodemonderzoekversie 7.007‑03‑2022In werking sinds 1 juli 2023, alleen te gebruiken met Wijzigingsblad behorende bij versie 7.0 van 1 november 2022.
Protocol 2018 Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodemversie 6.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018, alleen te gebruiken met het Wijzigingsblad bij versie 6.0 van 28-03-2019. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal een andere versie van het Wijzigingsblad gelden. Per 1 oktober 2024 wordt versie 6.0 (incl. het dan geldende Wijzigingsblad) ingetrokken.
Protocol 2018 Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodemversie 7.007‑03‑2022In werking sinds 1 juli 2023, alleen te gebruiken met Wijzigingsblad behorende bij versie 7.0 van 1 november 2022.
Wijzigingsbladen
TitelVersieDatumNotities
Wijzigingsblad bij BRL SIKB 2000, versie 6.0versie 128‑03‑2019Te gebruiken bij versie 6.0 van BRL SIKB 2000 en de daarbij behorende protocollen.
Wijzigingsblad bij BRL SIKB 2000, versie 7.0versie 101‑11‑2022Te gebruiken bij versie 7.0 van BRL SIKB 2000 en de daarbij behorende protocollen.
Informatieve documenten
TitelVersieDatumNotities
Wijzigingsblad_v2-c01_bij_BRL_2000_v7_0 2-c0129‑06‑2023Dit Wijzigingsblad is in consultatie. U kunt reageren tot 15 september 2023.
Reactieformulier Wblad v2-c01 bij BRL SIKB 2000 vs 7_0 29‑06‑2023U kunt dit formulier tot 15 september 2023 richten aan info@sikb.nl.
Overzicht wijzigingen certificatieschema BRL SIKB 2000 versie 5 naar versie 6.001‑02‑2018
Infoblad bij BRL 2000versie 217‑06‑2010
Toelichting “Alternatieve werkwijze” BRL-en bodembeheer24‑10‑2014
Essentiele eisen - ILT toezichtversie 1.409‑06‑2019In werking sinds 09-06-2020. Wordt toegepast bij toezicht op versie 6.0 van BRL SIKB 2000, de daarbij horende protocollen en het Wijzigingsblad
BRL SIKB 2000 v6.0 met Wijzigingsblad v1 geïntegreerd09‑06‑2020Informele versie met het Wijzigingsblad versie 1 geïntegreerd. Deze versie is alleen bedoeld als service voor gebruikers. Voor formele toepassing geldt de formele versie in combinatie met het Wijzigingsblad.
Protocol 2002 v6.0 met Wijzigingsblad v1 geïntegreerd09‑06‑2020Informele versie met het Wijzigingsblad versie 1 geïntegreerd. Deze versie is alleen bedoeld als service voor gebruikers. Voor formele toepassing geldt de formele versie in combinatie met het Wijzigingsblad.
Wijzigingsblad bij versie 6.0 - voorpublicatieversie 227‑02‑2020Nog niet toe te passen. Deze versie treedt in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit.
Gerelateerde documenten
TitelVersieDatumNotities
Richtlijn 2500 Bepalen baggervolume
Erkende en gecertificeerde bedrijven per protocol
ProtocolBedrijven (klik voor instelling)
BRL 2000 Veldwerk milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek (certificatie) 
BRL 2000 - 2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 2000 - 2002 Het nemen van grondwatermonstersregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 2000 - 2003 Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoekregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 2000 - 2018 Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodemregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving