Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

AS SIKB 2000 Veldwerk milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek (accreditatie)

Accreditatieschema
TitelVersieDatumNotities
AS 2000, Veldwerk bij milieuhyginisch bodem- en waterbodemonderzoekversie 2.807‑02‑2014Alleen te gebruiken in combinatie met het Wijzigingsblad van 02-11-2021.
Protocollen
TitelVersieDatumNotities
Protocol 2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassenversie 6.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Alleen te gebruiken in combinatie met het Wijzigingsblad van 02-11-2021. Te gebruiken tot 1 oktober 2024. Per 1 oktober 2024 wordt het protocol versie 6.0 (incl. het dan geldende Wijzigingsblad) ingetrokken.
Protocol 2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen en nemen van grondmonstersversie 7.007‑03‑2022In werking sinds 1 juli 2023.
Protocol 2002 Het nemen van grondwatermonstersversie 6.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Alleen te gebruiken in combinatie met het Wijzigingsblad van 02-11-2021. Te gebruiken tot 1 oktober 2024. Per 1 oktober 2024 wordt het protocol versie 6.0 (incl. het dan geldende Wijzigingsblad) ingetrokken.
Protocol 2002 Het nemen van grondwatermonstersversie 7.007‑03‑2022In werking sinds 1 juli 2023. Let op: in hoofdstuk 5 zijn de titels van eis 6 en eis 7 omgedraaid. In een volgende wijziging wordt dit gecorrigeerd.
Protocol 2003 Veldwerk bij milieuhyginisch waterbodemonderzoekversie 6.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Alleen te gebruiken in combinatie met het Wijzigingsblad van 02-11-2021. Te gebruiken tot 1 oktober 2024. Per 1 oktober 2024 wordt het protocol versie 6.0 (incl. het dan geldende Wijzigingsblad) ingetrokken.
Protocol 2003 Veldwerk bij milieuhyginisch waterbodemonderzoekversie 7.007‑03‑2022In werking sinds 1 juli 2023.
Protocol 2018 Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodemversie 6.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Alleen te gebruiken in combinatie met het Wijzigingsblad van 02-11-2021. Te gebruiken tot 1 oktober 2024. Per 1 oktober 2024 wordt het protocol versie 6.0 (incl. het dan geldende Wijzigingsblad) ingetrokken.
Protocol 2018 Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodemversie 7.007‑03‑2022In werking sinds 1 juli 2023.
Wijzigingsbladen
TitelVersieDatumNotities
Wijzigingsblad bij AS 2000versie 501‑11‑2022In werking per 01-01-2024. Alleen te gebruiken bij versie 2.8 van AS SIKB 2000, respectievelijk versie 6.0 van elk van de protocollen.
Wijzigingsblad bij BRL SIKB 2000, versie 7.0versie 101‑11‑2022Dit wijzigingsblad is ingetrokken per 1 januari 2024.
Informatieve documenten
TitelVersieDatumNotities
Infoblad AS SIKB 200025‑03‑2009
Essentiele eisen - ILT toezichtversie 1.428‑03‑2019In werking van 09-06-2020 tot en met 31-12-2023.
Essentiele eisen - ILT toezichtversie 1.502‑11‑2021In werking sinds 01-01-2024. Wordt toegepast bij toezicht op versie 2.8 van AS SIKB 2000, de daarbij horende protocollen en het Wijzigingsblad.
Gerelateerde documenten
TitelVersieDatumNotities
Richtlijn 2500 Bepalen baggervolume
Erkende en gecertificeerde bedrijven per protocol
ProtocolBedrijven (klik voor instelling)
AS 2000 Veldwerk milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek (accreditatie)registratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 2000 - 2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 2000 - 2002 Het nemen van grondwatermonstersregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 2000 - 2003 Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoekregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 2000 - 2018 Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodemregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving