Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

AS SIKB 2000 Veldwerk milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek (accreditatie)

Accreditatieschema
TitelVersieDatumNotities
AS 2000, Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoekversie 2.807‑02‑2014Te gebruiken met versie 3 van het Wijzigingsblad
Protocollen
TitelVersieDatumNotities
Protocol 2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassenversie 6.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Alleen te gebruiken in combinatie met versie 3 van het Wijzigingsblad. Te gebruiken tot 1 oktober 2024 of tot inwerkingtreding van de Omgevingswet (vanaf dat moment geldt tot 1 oktober 2024 een nieuwe versie van het Wijzigingsblad).
Protocol 2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen en nemen van grondmonstersversie 7.007‑03‑2022In werking sinds 1 juli 2023, alleen te gebruiken met Wijzigingsblad behorende bij BRL SIKB 2000 versie 7.0 van 1 november 2022.
Protocol 2002 Het nemen van grondwatermonstersversie 6.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Alleen te gebruiken in combinatie met versie 3 van het Wijzigingsblad. Te gebruiken tot 1 oktober 2024 of tot inwerkingtreding van de Omgevingswet (vanaf dat moment geldt tot 1 oktober 2024 een nieuwe versie van het Wijzigingsblad).
Protocol 2002 Het nemen van grondwatermonstersversie 7.007‑03‑2022In werking sinds 1 juli 2023, alleen te gebruiken met Wijzigingsblad behorende bij BRL SIKB 2000 versie 7.0 van 1 november 2022. Let op: in hoofdstuk 5 zijn de titels van eis 6 en eis 7 omgedraaid. In een volgende wijziging wordt dit gecorrigeerd.
Protocol 2003 Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoekversie 6.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Alleen te gebruiken in combinatie met versie 3 van het Wijzigingsblad. Te gebruiken tot 1 oktober 2024 of tot inwerkingtreding van de Omgevingswet (vanaf dat moment geldt tot 1 oktober 2024 een nieuwe versie van het Wijzigingsblad).
Protocol 2003 Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoekversie 7.007‑03‑2022In werking sinds 1 juli 2023, alleen te gebruiken met Wijzigingsblad behorende bij BRL SIKB 2000 versie 7.0 van 1 november 2022.
Protocol 2018 Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodemversie 6.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Alleen te gebruiken in combinatie met versie 3 van het Wijzigingsblad. Te gebruiken tot 1 oktober 2024 of tot inwerkingtreding van de Omgevingswet (vanaf dat moment geldt tot 1 oktober 2024 een nieuwe versie van het Wijzigingsblad).
Protocol 2018 Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodemversie 7.007‑03‑2022In werking sinds 1 juli 2023, alleen te gebruiken met Wijzigingsblad behorende bij BRL SIKB 2000 versie 7.0 van 1 november 2022.
Wijzigingsbladen
TitelVersieDatumNotities
Wijzigingsblad bij AS 2000versie 301‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Alleen te gebruiken bij versie 2.8 van AS SIKB 2000, respectievelijk versie 6.0 van elk van de protocollen
Wijzigingsblad bij BRL SIKB 2000, versie 7.0versie 101‑11‑2022Alleen toe te passen op de protocollen. Toe te passen tot inwerkingtreding Omgevingswet.
Informatieve documenten
TitelVersieDatumNotities
Wijzigingsblad_v6-c01_bij_AS_2000_v2_8_ 6-c0129‑06‑2023Dit Wijzigingsblad is in consultatie. U kunt reageren tot 15 september 2023.
Reactieformulier Wblad v6-c01 bij AS SIKB 2000 vs 2_8 29‑06‑2023U kunt tot 15 september 2023 dit formulier richten aan info@sikb.nl.
Infoblad AS SIKB 200025‑03‑2009
Overzicht van wijzigingen versie 2.7 -> versie 2.812‑12‑2013Geldig sinds 1 april 2014
Essentiele eisen - ILT toezichtversie 1.428‑03‑2019In werking sinds 09-06-2020. Wordt toegepast bij toezicht op versie 2.8 van AS SIKB 2000, de daarbij horende protocollen en versie 3 van het Wijzigingsblad
Wijzigingsblad bij AS 2000 - voorpublicatieversie 502‑11‑2022Nog niet toe te passen. Deze versie treedt in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit.
Gerelateerde documenten
TitelVersieDatumNotities
Richtlijn 2500 Bepalen baggervolume
Erkende en gecertificeerde bedrijven per protocol
ProtocolBedrijven (klik voor instelling)
AS 2000 - 2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 2000 - 2002 Het nemen van grondwatermonstersregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 2000 - 2003 Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoekregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 2000 - 2018 Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodemregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving