Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

AS SIKB 2000 Veldwerk milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek (accreditatie)

Accreditatieschema
TitelVersieDatumNotities
AS 2000, Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoekversie 2.807‑02‑2014Te gebruiken met versie 3 van het Wijzigingsblad
Protocollen
TitelVersieDatumNotities
Protocol 2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassenversie 6.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Alleen te gebruiken in combinatie met versie 3 van het Wijzigingsblad
Protocol 2002 Het nemen van grondwatermonstersversie 6.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Alleen te gebruiken in combinatie met versie 3 van het Wijzigingsblad
Protocol 2003 Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoekversie 6.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Alleen te gebruiken in combinatie met versie 3 van het Wijzigingsblad
Protocol 2018 Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodemversie 6.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Alleen te gebruiken in combinatie met versie 3 van het Wijzigingsblad
Wijzigingsbladen
TitelVersieDatumNotities
Wijzigingsblad bij AS 2000versie 301‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Alleen te gebruiken bij versie 2.8 van AS SIKB 2000, respectievelijk versie 6.0 van elk van de protocollen
Ontwerpversie voor openbare reactieronde
TitelVersieDatumNotities
Protocol 2001versie 7.0/c207‑10‑2021U kunt niet meer reageren op deze versie
Protocol 2002versie 7.0/c207‑10‑2021U kunt niet meer reageren op deze versie
Protocol 2003versie 7.0/c207‑10‑2021U kunt niet meer reageren op deze versie
Protocol 2018versie 7.0/c207‑10‑2021U kunt niet meer reageren op deze versie
Overzicht belangrijkste wijzigingen protocollen van versie 6.0 met Wijzigingsblad naar versie 7.0/c207‑10‑2021In dit document staan alleen de in de ontwerpversie opgenomen wijzigingen met naar verwachting de grootste impact.
Informatieve documenten
TitelVersieDatumNotities
Infoblad AS SIKB 200025‑03‑2009
Overzicht van wijzigingen versie 2.7 -> versie 2.812‑12‑2013Geldig sinds 1 april 2014
Essentiele eisen - ILT toezichtversie 1.428‑03‑2019In werking sinds 09-06-2020. Wordt toegepast bij toezicht op versie 2.8 van AS SIKB 2000, de daarbij horende protocollen en versie 3 van het Wijzigingsblad
Wijzigingsblad bij AS 2000 - voorpublicatieversie 427‑02‑2020Nog niet toe te passen. Deze versie treedt in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit.
Gerelateerde documenten
TitelVersieDatumNotities
Richtlijn 2500 Bepalen baggervolume
Erkende en gecertificeerde bedrijven per protocol
ProtocolBedrijven (klik voor instelling)
AS 2000 - 2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 2000 - 2002 Het nemen van grondwatermonstersregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 2000 - 2003 Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoekregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 2000 - 2018 Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodemregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving