Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

BRL SIKB 7500 Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie

Beoordelingsrichtlijn
TitelVersieDatumNotities
BRL SIKB 7500 Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie5.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Vanaf 1-1-2024 toe te passen met Wijzigingsblad van 2-11-2021. Wordt ingetrokken per 1-4-2025.
BRL SIKB 7500 vs 5.15.102‑11‑2021In werking per 1-1-2024.
Protocollen
TitelVersieDatumNotities
Protocol 7510 Procesmatige ex situ reiniging/bewerking en immobilisatie van grond en baggerspecie 5.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Vanaf 1-1-2024 toe te passen met Wijzigingsblad van 2-11-2021. Wordt ingetrokken per 1-4-2025.
Protocol 7510 vs 5.15.102‑11‑2021In werking per 1-1-2024.
Protocol 7511 Ontwateren en rijpen van baggerspecie5.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Vanaf 1-1-2024 toe te passen met Wijzigingsblad van 2-11-2021. Wordt ingetrokken per 1-4-2025.
Protocol 7511 vs 5.1 5.102‑11‑2021In werking per 1-1-2024.
Wijzigingsbladen
TitelVersieDatumNotities
Wijzigingsblad02‑11‑2021In werking per 1-1-2024. Deze versie van het Wijzigingsblad alleen toepassen in combinatie met versie 5.0 van BRL SIKB 7500 incl. onderliggende protocollen.
Informatieve documenten
TitelVersieDatumNotities
Factsheet BRL SIKB 7500-vs5_0 en 5_1 20‑12‑2023Informatie over BRL in relatie tot inwerkingtreding Omgevingswet en omzetting certificaat van versie 5.0 naar 5.1 (geactualiseerd 20-12-2023).
Factsheet van 7511 naar 9335-1 20‑12‑2023Informatie over omzetting protocol 7511 naar protocol 9335-1.
Versie 2 van Wijzigingsblad bij BRL SIKB 7500, vs5.0 - voorpublicatie 2.027‑02‑2020Nog niet toe te passen. Deze versie treedt in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit ten tijde van implementatie Omgevingswet.
Essentiele eisen voor ILT-toezicht1.418‑03‑2019In werking van 09-06-2020 tot en met 31-12-2023.
Essentiele eisen voor ILT-toezicht1.502‑11‑2021In werking per 01-01-2024. Wordt toegepast bij toezicht op versie 5.0 en 5.1 van BRL SIKB 7500, de daarbij horende protocollen en het Wijzigingsblad.
Erkende en gecertificeerde bedrijven per protocol
ProtocolBedrijven (klik voor instelling)
BRL 7500 Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie 
BRL 7500 - 7510 Procesmatige ex situ reiniging en immobilisatie van grond en baggerspecieregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 7500 - 7511 Landfarming, ontwatering, rijping en zandscheiding van baggerspecieregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving