Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

BRL SIKB 7500 Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie

Beoordelingsrichtlijn
TitelVersieDatumNotities
BRL SIKB 7500 Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecieVersie 5.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Vanaf 9-6-2020 te gebruiken met versie 1 van het Wijzigingsblad.
Protocollen
TitelVersieDatumNotities
Protocol 7510 Procesmatige ex situ reiniging/bewerking en immobilisatie van grond en baggerspecie Versie 5.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018
Protocol 7511 Ontwateren en rijpen van baggerspecieVersie 5.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018
Wijzigingsbladen
TitelVersieDatumNotities
Wijzigingsblad128‑03‑2019In werking sinds 09-06-2020. Deze versie van het Wijzigingsblad alleen toepassen in combinatie met versie 5.0 van BRL SIKB 7500 incl. onderliggende protocollen.
Informatieve documenten
TitelVersieDatumNotities
Versie 2 van Wijzigingsblad bij BRL SIKB 7500, vs5.0 - voorpublicatie 2.027‑02‑2020Nog niet toe te passen. Deze versie treedt in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit ten tijde van implementatie Omgevingswet.
Essentiele eisen voor ILT-toezicht1.418‑03‑2019In werking sinds 9-6-2020. Wordt toegepast bij toezicht op versie 5.0 van BRL SIKB 7500 (met wijzigingsblad versie 1) en de daarbij horende protocollen.
BRL SIKB 7500 vs 5.0 met Wijzigingsblad vs 1 geïntegreerd09‑06‑2020Dit geïntegreerde document is bedoeld als service voor certificaathouders en andere gebruikers. Voor formele toepassing is gebruik van de aparte documenten noodzakelijk.
Erkende en gecertificeerde bedrijven per protocol
ProtocolBedrijven (klik voor instelling)
BRL 7500 Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie 
BRL 7500 - 7510 Procesmatige ex situ reiniging en immobilisatie van grond en baggerspecieregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 7500 - 7511 Landfarming, ontwatering, rijping en zandscheiding van baggerspecieregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving