Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

AS SIKB 3000 Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek

Accreditatieschema
TitelVersieDatumNotities
AS SIKB 3000 Laboratoriumanalyses voor grond-, grondwater- en waterbodemonderzoek823‑04‑2020
AS SIKB 3000 Laboratoriumanalyses voor grond-, grondwater- en waterbodemonderzoek823‑04‑2020Verschillen zichtbaar van versie 7 naar versie 8.
Protocollen
TitelVersieDatumNotities
Protocol 3001 Conserveringsmethoden en -termijnen voor milieumonsters502‑10‑2014In werking sinds 01-07-2015
Validatie protocol 300110‑02‑2014
Protocol 3010-3090 Laboratoriumanalyses voor grondonderzoek923‑04‑2020
Protocol 3010-3090 Laboratoriumanalyses voor grondonderzoek923‑04‑2020Verschillen zichtbaar van versie 8 naar versie 9
Protocol 3110-3190 Laboratoriumanalyses voor grondwateronderzoek823‑04‑2020
Protocol 3110-3190 Laboratoriumanalyses voor grondwateronderzoek823‑04‑2020Verschillen zichtbaar van versie 7 naar versie 8
Protocol 3210-3290 Laboratoriumanalyses voor waterbodemonderzoek623‑04‑2020
Protocol 3210-3290 Laboratoriumanalyses voor waterbodemonderzoek623‑04‑2020Verschillen zichtbaar van versie 5 naar versie 6
Wijzigingsblad
TitelVersieDatumNotities
Wijzigingsblad bij versie 8.0101‑11‑2022Wijzigingsblad is ingetrokken per 1-1-2024 met de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
Informatieve documenten
TitelVersieDatumNotities
AS SIKB 3000 Laboratoriumanalyses voor grond-, grondwater- en waterbodemonderzoek (concept)9_c516‑01‑2024Versie voor openbare reactieronde. U kan uw reactie tot 28-02-2024 indienen via info@sikb.nl
Protocol 3001 Conserveringsmethoden en -termijnen voor milieumonsters (concept)6-c216‑01‑2024Versie voor openbare reactieronde. U kan uw reactie tot 28-02-2024 indienen via info@sikb.nl
Protocol 3010-3090 Laboratoriumanalyses voor grondonderzoek (concept)10-c116‑01‑2024Versie voor openbare reactieronde. U kan uw reactie tot 28-02-2024 indienen via info@sikb.nl
Protocol 3110-3190 Laboratoriumanalyses voor grondwateronderzoek (concept)9-c716‑01‑2024Versie voor openbare reactieronde. U kan uw reactie tot 28-02-2024 indienen via info@sikb.nl
Protocol 3210-3290 Laboratoriumanalyses voor waterbodemonderzoek (concept)7-c116‑01‑2024Versie voor openbare reactieronde. U kan uw reactie tot 28-02-2024 indienen via info@sikb.nl
Reactieformulier 16‑01‑2024Reactieformulier. U kan uw reactie tot 28-02-2024 indienen via info@sikb.nl
Infoblad AS SIKB 300014‑12‑2009
Erkende en gecertificeerde bedrijven per protocol
ProtocolBedrijven (klik voor instelling)
AS 3000 Laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch bodemonderzoekregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3001 Conserveringsmethoden en conserveringstermijnen voor milieumonstersregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3010 Laboratoriumanalyses voor grondonderzoek, Grond standaardpakketregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3020 Laboratoriumanalyses voor grondonderzoek, Grond aanvullend Iregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3030 Laboratoriumanalyses voor grondonderzoek, Grond aanvullend IIregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3040 Laboratoriumanalyses voor grondonderzoek, Grond aanvullend IIIregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3050 Laboratoriumanalyses voor grondonderzoek, Grond aanvullend IVregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3070 Laboratoriumanalyses voor grondonderzoek, Grond aanvullend Vregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3090 Laboratoriumanalyses voor grondonderzoek, Grond onderzoeksprotocolregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3110 Laboratoriumanalyses voor grondwateronderzoek, Grondwater standaardpakketregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3120 Laboratoriumanalyses voor grondwateronderzoek, Grondwater aanvullend Iregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3130 Laboratoriumanalyses voor grondwateronderzoek, Grondwater aanvullend IIregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3140 Laboratoriumanalyses voor grondwateronderzoek, Grondwater aanvullend IIIregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3150 Laboratoriumanalyses voor grondwateronderzoek, Grondwater aanvullend IVregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3190 Laboratoriumanalyses voor grondwateronderzoek, Grondwater onderzoeksprotocolregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3210 Laboratoriumanalyses voor waterbodemonderzoek, waterbodem standaardpakketregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3220 Laboratoriumanalyses voor waterbodemonderzoek, waterbodem aanvullend Iregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3230 Laboratoriumanalyses voor waterbodem onderzoek, waterbodem aanvullend IIregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3240 Laboratoriumanalyses voor waterbodemonderzoek, waterbodem aanvullend IIIregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3250 Laboratoriumanalyses voor waterbodem onderzoek, waterbodem aanvullend IVregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3260 Laboratoriumanalyses voor waterbodemonderzoek, waterbodem aanvullend Vregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3270 Laboratoriumanalyses voor waterbodemonderzoek, waterbodem aanvullend VIregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
AS 3000 - 3290 Laboratoriumanalyses voor waterbodemonderzoek, waterbodem onderzoeksprotocolregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving