Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Richtlijn 8000 Bevoegd gezag taken Bodem en ondergrond

Normblad
TitelVersieDatumNotities
Normblad 8001 Bodem en Ondergrond (8001-8002)versie 4.118‑04‑2013vigerende versie
Werkdocumenten
TitelVersieDatumNotities
BUM 8011 Wbb (BesluitvormingsUitvoeringsMethode Wbb)versie 1.014‑10‑2010vigerende versie
HUM 8021 Wbb (HandhavingsUitvoeringsMethode Wbb) versie 7.514‑10‑2010vigerende versie
Checklist 8022 beoordeling meldingen Bbkversie 1.101‑01‑2016vigerende versie
Checklist 8023 Bbk-Toezicht (waterbeheer)versie 2.001‑04‑2015vigerende versie
Informatieve documenten
TitelVersieDatumNotities
Infoblad Normblad 8001 Bodem en Ondergrond (8001 - 8002)versie 4.122‑05‑2013
Infoblad BUM Wbbversie 1.013‑12‑2010
Infoblad HUM Wbbversie 1.013‑12‑2010
Checklist 8023 Bbk-Toezicht (waterbeheer) is tevens beschikbaar als app. Om te downloaden ga naar Play store of App store
Erkende en gecertificeerde bedrijven per protocol
ProtocolBedrijven (klik voor instelling)
Normblad 8001 / 8002 Normblad Bodem en Ondergrond