Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Richtlijn 2500 Bepalen baggervolume

Beoordelingrichtlijn
TitelVersieDatumNotities
Er is geen beoordelingsrichtlijn
Werkdocument
TitelVersieDatumNotities
2501 Richtlijn Baggervolumebepalingen2.126‑03‑2020
2501 Richtlijn Baggervolumebepalingen 2.015‑12‑2016nog geldig tot 1 januari 2021.
Informatieve documenten
TitelVersieDatumNotities
Overzicht wijzigingen Richtlijn Baggervolumebepalingenvan versie 2.0 naar versie 2.126‑03‑2020
Infoblad richtlijn Baggervolumebepalingen311‑03‑2017