Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

BRL SIKB 7000 Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem

Beoordelingsrichtlijn
TitelVersieDatumNotities
BRL7000 Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem6.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Vanaf 9-6-2020 te gebruiken met versie 1 van het Wijzigingsblad.
Protocollen
TitelVersieDatumNotities
Protocol 7001 Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden6.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Vanaf 9-6-2020 te gebruiken met versie 1 van het Wijzigingsblad.
Protocol 7002 Uitvoering van landbodemsaneringen met in-situ methoden6.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018
Protocol 7003 Uitvoering van waterbodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem6.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018
Protocol 7004 Tijdelijke uitplaatsing van grond6.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Vanaf 9-6-2020 te gebruiken met versie 1 van het Wijzigingsblad.
Informatieve documenten
TitelVersieDatumNotities
Overgangssituatie bij nieuwe versie BRL en Omgevingswet31‑07‑2023
BRL SIKB 7000, vs 7.0 (voorpublicatie)7.007‑03‑2022Nog niet toe te passen. Deze versie treedt in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit. Deze versie vervangt BRL SIKB 7000 vs 6.0 (met Wijzigingsblad). Er geldt een overgangstermijn van 24 maanden.
Protocol 7003, vs 7.0 (voorpublicatie)7.007‑03‑2022Nog niet toe te passen. Deze versie treedt in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit. Deze versie vervangt Protocol 7003 vs 6.0 (met Wijzigingsblad). Er geldt een overgangstermijn van 24 maanden.
Protocol 7005, vs 7.0 (voorpublicatie)7.007‑03‑2022Nog niet toe te passen. Deze versie treedt in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit. Deze versie vervangt Protocol 7001 vs 6.0 (met Wijzigingsblad) en Protocol 7005 vs 1.0 (alleen als op dat moment Omgevingswet inwerking is). Er geldt een overgangstermijn van 24 maanden.
Protocol 7006, vs 7.0 (voorpublicatie)7.007‑03‑2022Nog niet toe te passen. Deze versie treedt in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit. Deze versie vervangt Protocol 7002 vs 6.0 (met Wijzigingsblad) en Protocol 7006 vs 1.0 (alleen als op dat moment Omgevingswet inwerking is Er geldt een overgangstermijn van 24 maanden.
Protocol 7007, vs 7.0 (voorpublicatie)7.007‑03‑2022Nog niet toe te passen. Deze versie treedt in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit. Deze versie vervangt Protocol 7004 vs 6.0 (met Wijzigingsblad) en Protocol 7005 vs 1.0 (alleen als op dat moment Omgevingswet inwerking is). Er geldt een overgangstermijn van 24 maanden.
Versiebeheer BRL SIKB 7000 (nieuwe versies Omgevingswet)11‑10‑2022Document schetst beheer van nieuwe versies van BRL en protocollen bij de inwerkingtreding van Omgevingswet.
Protocol 7005 vs 1_0 - Voorpublicatie1.026‑03‑2020Nog niet toe te passen. Deze versie treedt direct in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit ten tijde van implementatie Omgevingswet. Er geldt dan geen overgangstermijn.
Protocol 7006 vs 1_0 - Voorpublicatie1.026‑03‑2020Nog niet toe te passen. Deze versie treedt direct in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit ten tijde van implementatie Omgevingswet. Er geldt dan geen overgangstermijn.
Wijzigingsblad vs 3 bij BRL SIKB 7000 vs 6_0 - Voorpublicatie326‑03‑2020Nog niet toe te passen. Deze versie treedt direct in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit ten tijde van implementatie Omgevingswet. Er geldt dan geen overgangstermijn.
Toelichting “Alternatieve werkwijze” bij BRL-en bodembeheer24‑10‑2014
BRL SIKB 7000 vs 6.0 met Wijzigingsblad vs 1 geïntegreerd.09‑06‑2020Dit geïntegreerde document is bedoeld als service voor certificaathouders en andere gebruikers. Voor formele toepassing is gebruik van de aparte documenten noodzakelijk.
Protocol 7001 vs 6.0 met Wijzigingsblad vs 1 geïntegreerd.09‑06‑2020Dit geïntegreerde document is bedoeld als service voor certificaathouders en andere gebruikers. Voor formele toepassing is gebruik van de aparte documenten noodzakelijk.
Protocol 7004 vs 6.0 met Wijzigingsblad vs 1 geïntegreerd.09‑06‑2020Dit geïntegreerde document is bedoeld als service voor certificaathouders en andere gebruikers. Voor formele toepassing is gebruik van de aparte documenten noodzakelijk.
Wijzigingsbladen
TitelVersieDatumNotities
Wijzigingsblad19‑03‑2019In werking sinds 09-06-2020. Deze versie van het Wijzigingsblad alleen toepassen in combinatie met versie 6.0 van BRL SIKB 7000 incl. onderliggende protocollen.
Gerelateerde documenten
TitelVersieDatumNotities
Richtlijn 2500 Bepalen baggervolume
Erkende en gecertificeerde bedrijven per protocol
ProtocolBedrijven (klik voor instelling)
BRL 7000 - 7001 Uitvoering van landbodemsaneringen met conventionele techniekenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 7000 - 7002 Uitvoering van landbodemsaneringen met in-situ methodenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 7000 - 7003 Uitvoering van waterbodemsaneringen en ingrepen in de waterbodemregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 7000 - 7004 Tijdelijk uitplaatsen van grondregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving