Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

BRL SIKB 7000 Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem

Beoordelingsrichtlijn
TitelVersieDatumNotities
BRL SIKB 7000 Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem6.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Vanaf 1-1-2024 toe te passen met Wijzigingsblad van 2-11-2021. Deze versie wordt ingetrokken per 1-1-2026, inclusief het dan geldende wijzigingsblad.
BRL SIKB 7000 Uitvoering van graven in de bodem, saneren van de bodem, grondwatersanering en ingrepen in de waterbodem7.007‑03‑2022In werking per 1-1-2024.
Protocollen
TitelVersieDatumNotities
Protocol 7001 Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden6.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Vanaf 1-1-2024 toe te passen met Wijzigingsblad van 2-11-2021. Deze versie wordt ingetrokken per 1-1-2026, inclusief het dan geldende wijzigingsblad.
Protocol 7002 Uitvoering van landbodemsaneringen met in-situ methoden6.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Vanaf 1-1-2024 toe te passen met Wijzigingsblad van 2-11-2021. Deze versie wordt ingetrokken per 1-1-2026, inclusief het dan geldende wijzigingsblad.
Protocol 7003 Uitvoering van waterbodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem6.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Vanaf 1-1-2024 toe te passen met Wijzigingsblad van 2-11-2021. Deze versie wordt ingetrokken per 1-1-2026, inclusief het dan geldende wijzigingsblad.
Protocol 7003 Uitvoering van ingrepen in de waterbodem en waterbodemsaneringen7.007‑03‑2022In werking per 1-1-2024. Alleen toe te passen met versie 7.0 van de BRL.
Protocol 7004 Tijdelijke uitplaatsing van grond6.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Vanaf 1-1-2024 toe te passen met Wijzigingsblad van 2-11-2021. Deze versie wordt ingetrokken per 1-1-2026, inclusief het dan geldende wijzigingsblad.
Protocol 7005 Graven in en saneren van de bodem 1.026‑03‑2020In werking per 1-1-2024. Deze versie wordt ingetrokken per 1-1-2026. Alleen toe te passen met versie 6.0 van de BRL.
Protocol 7005 Graven in de bodem en saneren van de bodem 7.007‑03‑2022In werking per 1-1-2024. Alleen toe te passen met versie 7.0 van de BRL.
Protocol 7006 Uitvoeren van saneren van de bodem met in situ technieken en grondwatersanering 1.026‑03‑2020In werking per 1-1-2024. Deze versie wordt ingetrokken per 1-1-2026. Alleen toe te passen met versie 6.0 van de BRL.
Protocol 7006 Uitvoeren van saneren van de bodem met in situ technieken en grondwatersaneringen 7.007‑03‑2022In werking per 1-1-2024. Alleen toe te passen met versie 7.0 van de BRL.
Protocol 7007 Tijdelijke uitname van grond7.007‑03‑2022In werking per 1-1-2024. Alleen toe te passen met versie 7.0 van de BRL.
Wijzigingsbladen
TitelVersieDatumNotities
Wijzigingsblad bij BRL SIKB 7000 vs 6_0 02‑11‑2021In werking per 1 januari 2024. Deze versie van het Wijzigingsblad alleen toepassen in combinatie met versie 6.0 van BRL SIKB 7000 incl. onderliggende protocollen.
Informatieve documenten
TitelVersieDatumNotities
Factsheet BRL SIKB 7000-vs6_0 en 7_0 01‑03‑2024Informatie over BRL in relatie tot inwerkingtreding Omgevingswet en omzetting certificaat van versie 6.0 naar 7.0 (geactualiseerd 01-03-2024).
Toelichting “Alternatieve werkwijze” bij BRL-en bodembeheer24‑10‑2014
Gerelateerde documenten
TitelVersieDatumNotities
Richtlijn 2500 Bepalen baggervolume
Erkende en gecertificeerde bedrijven per protocol
ProtocolBedrijven (klik voor instelling)
BRL 7000 Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodemregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 7000 - 7001 Uitvoering van landbodemsaneringen met conventionele techniekenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 7000 - 7002 Uitvoering van landbodemsaneringen met in-situ methodenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 7000 - 7003 Uitvoering van waterbodemsaneringen en ingrepen in de waterbodemregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 7000 - 7004 Tijdelijk uitplaatsen van grondregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 7000 - 7005 Graven in de bodem en saneren van de bodemregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 7000 - 7006 Uitvoeren van saneren van de bodem met in situ technieken en grondwatersaneringenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 7000 - 7007 Tijdelijke uitname van grondregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving