Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

BRL SIKB 12000 Tijdelijke grondwaterbemaling

Beoordelingsrichtlijn
TitelVersieDatumNotities
BRL SIKB 12000 Tijdelijke grondwaterbemalingversie 230‑03‑2017Deze versie is geldig sinds 1 januari 2018. Per 1 januari 2024 te gebruiken met onderstaand wijzigingsblad.
Protocollen
TitelVersieDatumNotities
Protocol 12010 Voorbereiden melding of vergunningaanvraagversie 230‑03‑2017Deze versie is geldig sinds 1 januari 2018. Per 1 januari 2024 te gebruiken met onderstaand wijzigingsblad.
Protocol 12020 Voorbereiden technische uitvoeringversie 230‑03‑2017Deze versie is geldig sinds 1 januari 2018. Per 1 januari 2024 te gebruiken met onderstaand wijzigingsblad.
Protocol 12030 Uitvoeren bemalingversie 230‑03‑2017Deze versie is geldig sinds 1 januari 2018. Per 1 januari 2024 te gebruiken met onderstaand wijzigingsblad.
Protocol 12040 Aansturen bemalingversie 230‑03‑2017Deze versie is geldig sinds 1 januari 2018. Per 1 januari 2024 te gebruiken met onderstaand wijzigingsblad.
Wijzigingsbladen
TitelVersieDatumNotities
Wijzigingsblad BRL 12000 Omgevingswet08‑12‑2022In werking vanaf 1 januari 2024 (datum inwerkingtreding Omgevingswet). Dit wijzigingsblad hoort bij versie 2 van BRL SIKB 12000.
Informatieve documenten
TitelVersieDatumNotities
Informatieblad BRL 12000 Tijdelijke grondwaterbemalingen314‑06‑2012
Informatieblad Waterschappen en BRL1200012‑10‑2015
Toelichting “Alternatieve werkwijze” bij BRL-en bodembeheer24‑10‑2014
Gerelateerde documenten
TitelVersieDatumNotities
Richtlijn 8500 Bevoegd gezag taken Grondwaterbemalingen01‑06‑2012
Erkende en gecertificeerde bedrijven per protocol
ProtocolBedrijven (klik voor instelling)
BRL 12000 Tijdelijke grondwaterbemaling 
BRL 12000 - 12010 Voorbereiden melding of vergunningregistratie via SIKB
BRL 12000 - 12020 Voorbereiden technische uitvoeringregistratie via SIKB
BRL 12000 - 12030 Uitvoeren bemalingregistratie via SIKB
BRL 12000 - 12040 Aansturen bemalingregistratie via SIKB