Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

BRL SIKB 11000 Ondergronds deel Installaties bodemenergie

Beoordelingsrichtlijn
TitelVersieDatumNotities
BRL SIKB 11000 Ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud van het ondergrondse deel van installaties voor bodemenergie3.020‑06‑2019In werking sinds 09-06-2020. Vanaf 1 juli 2023 alleen te gebruiken met Wijzigingsblad van 6 oktober 2022.
Protocollen
TitelVersieDatumNotities
Protocol 11001 Ontwerp, realisatie en beheer van het ondergrondse deel van installaties voor bodemenergie3.028‑03‑2019In werking sinds 09-06-2020. Vanaf 1 juli 2023 alleen te gebruiken met Wijzigingsblad van 6 oktober 2022.
Wijzigingsblad
TitelVersieDatumNotities
Wijzigingsblad bij versie 3.0versie 406‑10‑2022In werking sinds 1 juli 2023.
Informatieve documenten
TitelVersieDatumNotities
Overzicht van wijzigingen versie 2.0 -> versie 3.011‑06‑2020
Erkende en gecertificeerde bedrijven per protocol
ProtocolBedrijven (klik voor instelling)
BRL 11000 Ontwerp, Realisatie, Beheer en onderhoud ondergrondse deel bodemenergiesystemen 
BRL 11000 - 11001 Ontwerp, Realisatie, Beheer en onderhoud ondergrondse deel bodemenergiesystemenwebsite Rijkswaterstaat Bodem+