Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

BRL SIKB 11000 Ondergronds deel Installaties bodemenergie

Beoordelingsrichtlijn
TitelVersieDatumNotities
BRL SIKB 11000 Ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud van het ondergrondse deel van installaties voor bodemenergie3.020‑06‑2019In werking sinds 09-06-2020. Vanaf 1 juli 2023 alleen te gebruiken met Wijzigingsblad van 6 oktober 2022 behorende bij versie 3.0. Deze versie wordt ingetrokken per 1 april 2025, inclusief het dan geldende wijzigingsblad.
BRL SIKB 11000 Ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud van het ondergrondse deel van installaties voor bodemenergie3.102‑11‑2021In werking per 1-1-2024. Alleen te gebruiken met Wijzigingsblad van 6 oktober 2022 behorende bij versie 3.1.
Protocollen
TitelVersieDatumNotities
Protocol 11001 Ontwerp, realisatie en beheer van het ondergrondse deel van installaties voor bodemenergie3.028‑03‑2019In werking sinds 09-06-2020. Vanaf 1 juli 2023 alleen te gebruiken met Wijzigingsblad van 6 oktober 2022 behorende bij versie 3.0. Deze versie wordt ingetrokken per 1 april 2025, inclusief het dan geldende wijzigingsblad.
Protocol 11001 Ontwerp, realisatie en beheer van het ondergrondse deel van installaties voor bodemenergie3.102‑11‑2021In werking per 1-1-2024. Alleen te gebruiken met Wijzigingsblad van 6 oktober 2022 behorende bij versie 3.1.
Wijzigingsbladen
TitelVersieDatumNotities
Wijzigingsblad bij versie 3.0406‑10‑2022In werking sinds 1 juli 2023. Alleen toe te passen met versie 3.0 van BRL SIKB 11000 en protocol 11001.
Wijzigingsblad bij versie 3.1 106‑10‑2022In werking per 1-1-2024. Alleen toe te passen met versie 3.1 van BRL SIKB 11000 en protocol 11001.
Informatieve documenten
TitelVersieDatumNotities
Factsheet BRL SIKB 11000-vs3_0 en 3_1 21‑11‑2023Informatie over BRL in relatie tot inwerkingtreding Omgevingswet en omzetting certificaat van versie 3.0 naar 3.1.
Erkende en gecertificeerde bedrijven per protocol
ProtocolBedrijven (klik voor instelling)
BRL 11000 Ontwerp, Realisatie, Beheer en onderhoud ondergrondse deel bodemenergiesystemen 
BRL 11000 - 11001 Ontwerp, Realisatie, Beheer en onderhoud ondergrondse deel bodemenergiesystemenwebsite Rijkswaterstaat Bodem+