Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

BRL SIKB 1000 Monsterneming voor partijkeuringen (certificatie)

Beoordelingsrichtlijn
TitelVersieDatumNotities
BRL SIKB 1000 Monsterneming voor partijkeuringen9.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Vanaf 9-6-2020 te gebruiken met versie 1 van het Wijzigingsblad.
Protocollen
TitelVersieDatumNotities
Protocol 1001 Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie9.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Vanaf 9-6-2020 te gebruiken met versie 1 van het Wijzigingsblad.
Protocol 1002 Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen9.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018
Protocol 1003 Monsterneming voor partijkeuringen vormgegeven bouwstoffen9.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018
Protocol 1004 Monsterneming te storten korrelvormige afvalstoffen 9.001‑02‑2018In werking sinds 30-11-2018. Vanaf 9-6-2020 te gebruiken met versie 1 van het Wijzigingsblad.
Wijzigingsbladen
TitelVersieDatumNotities
Wijzigingsblad1.019‑03‑2019In werking sinds 9-6-2020. Deze versie van het Wijzigingsblad alleen toepassen in combinatie met versie 9.0 van BRL SIKB 1000 incl. onderliggende protocollen.
Informatieve documenten
TitelVersieDatumNotities
Versie 2 van Wijzigingsblad bij BRL SIKB 1000, vs9.0 - voorpublicatie 1.027‑02‑2020Nog niet toe te passen. Deze versie treedt in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit ten tijde van implementatie Omgevingswet.
Toelichting “Alternatieve werkwijze” BRL-en bodembeheer24‑10‑2014
Essentiele eisen voor ILT-toezicht1.428‑03‑2019In werking sinds 9-6-2020. Wordt toegepast bij toezicht op het werken met versie 9.0 van BRL SIKB 1000 (met versie 1 van het Wijzigingsblad) en de daarbij horende protocollen
BRL SIKB 1000 vs 9.0 met Wijzigingsblad vs 1 geïntegreerd.09‑06‑2020Dit geïntegreerde document is bedoeld als service voor certificaathouders en andere gebruikers. Voor formele toepassing is gebruik van de aparte documenten noodzakelijk.
Protocol 1001 vs 9.0 met Wijzigingsblad vs 1 geïntegreerd.08‑06‑2020Dit geïntegreerde document is bedoeld als service voor certificaathouders en andere gebruikers. Voor formele toepassing is gebruik van de aparte documenten noodzakelijk.
Protocol 1004 vs 9.0 met Wijzigingsblad vs 1 geïntegreerd.08‑06‑2020Dit geïntegreerde document is bedoeld als service voor certificaathouders en andere gebruikers. Voor formele toepassing is gebruik van de aparte documenten noodzakelijk.
Erkende en gecertificeerde bedrijven per protocol
ProtocolBedrijven (klik voor instelling)
BRL 1000 - 1001 Monsterneming partijkeuringen grond en baggerspecieregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 1000 - 1002 Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 1000 - 1003 Monsterneming voor partijkeuring vormgegeven bouwstoffenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving
BRL 1000 - 1004 Monsterneming te storten korrelvormige afvalstoffenregistratie via Rijkswaterstaat Leefomgeving