Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

BRL SIKB 0100 Uitwissel-functionaliteit procesondersteunende software bodembeheer

Beoordelingsrichtlijn
TitelVersieDatumNotities
BRL SIKB 0100 Beheer uitwisselfunctionaliteit procesondersteunende software bodembeheerVersie 5.305‑10‑2011vigerende versie
Protocol 0101 (Bodembeheer)15‑09‑2016klik voor onderlingende documenten
Protocol 0102 (Archeologie)15‑09‑2016klik voor onderlingende documenten
Erkende en gecertificeerde bedrijven per protocol
ProtocolBedrijven (klik voor instelling)
BRL 0100 Beheer uitwisselfunctionaliteit procesondersteunende software bodembeheer 
BRL 0100 - 0101 SIKB 0101 (inclusief IM Metingen)registratie via SIKB
BRL 0100 - 0102 SIKB 0102 Archeologieregistratie via SIKB