Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

SIKB0101 Bodembeheer

SIKB0101 versie 14.9
TitelVersieDatumNotities
Protocol SIKB0101 (inclusief IM Metingen)versie 14.905‑07‑2024
Uitwisselmodel IM SIKB0101versie 14.905‑07‑2024
PNG Uitwisselmodel IM SIKB0101versie 14.905‑07‑2024
Uitwisselmodel IM SIKB0101 - Labaanleveringversie 14.905‑07‑2024
PNG Uitwisselmodel IM SIKB0101- Labaanleveringversie 14.905‑07‑2024
Uitwisselmodel IM Metingenversie 14.905‑07‑2024
PNG Uitwisselmodel IM Metingenversie 14.905‑07‑2024
Domeintabellen SIKB0101 en Metingen
TitelVersieDatumNotities
Domeintabellen IM SIKB0101 en IM Metingen25‑11‑2022
SIKB0101 versie 14.8 (geldig tot 1 oktober 2024)
TitelVersieDatumNotities
Protocol SIKB0101 (inclusief IM Metingen)versie 14.823‑06‑2023
Uitwisselmodel IM SIKB0101versie 14.823‑06‑2023
PNG Uitwisselmodel IM SIKB0101versie 14.823‑06‑2023
Uitwisselmodel IM SIKB0101 - Labaanleveringversie 14.823‑06‑2023
PNG Uitwisselmodel IM SIKB0101- Labaanleveringversie 14.823‑06‑2023
Uitwisselmodel IM Metingenversie 14.823‑06‑2023
PNG Uitwisselmodel IM Metingenversie 14.823‑06‑2023
Informatieve documenten
TitelVersieDatumNotities
Overzicht van wijzigingen versie 14.905‑07‑2024
Overzicht van wijzigingen versie 14.8 - update 2023112424‑11‑2023
Overzicht van wijzigingen versie 14.823‑06‑2023
Overzicht van wijzigingen versie 14.7 - update 2022112525‑11‑2022
Overzicht van wijzigingen versie 14.724‑06‑2021
Overzicht van wijzigingen versie 14.6.026‑11‑2021
Overzicht van wijzigingen versie 14.5.025‑06‑2021
Overzicht van wijzigingen versie 14.4.020‑11‑2020
Overzicht van wijzigingen versie 14.3.026‑06‑2020
Overzicht van wijzigingen versie 14.2.022‑11‑2019
Overzicht van wijzigingen versie 14.1.028‑06‑2019
Overzicht van wijzigingen versie 14.0.023‑11‑2018
Overzicht van wijzigingen versie 13.5.029‑06‑2018
Overzicht van wijzigingen versie 13.4.008‑12‑2017
Overzicht van wijzigingen versie 13.3.023‑06‑2017
Overzicht van wijzigingen versie 13.2.025‑11‑2016
Overzicht van wijzigingen versie 13.1.001‑07‑2016
Overzicht van wijzigingen versie 13.0.027‑11‑2015
Overzicht van wijzigingen versie 12.1.019‑06‑2015
Overzicht van wijzigingen versie 12.0.021‑11‑2014