Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Partners

SIKB is een netwerkorganisatie en de partners van SIKB dragen dit netwerk.
Hieronder een overzicht van de partners in het SIKB-netwerk, met links naar de websites.

Wie doen er mee in het netwerk?

BodemenergieNLBrancheorganisatie bodemenergiewww.bodemenergienl.nl
BOG Branche Organisatie van Grondbanken www.grondbanken.nl
Bouwend NederlandBouwend Nederlandwww.bouwendnederland.nl
BOVAGBond Van Automobielhandelaren en Garagehouderswww.bovag.nl
CGAConvent van Gemeentelijk Archeologen (bestuurslid)www.gemeente-archeologen.nl
CUMELABelangenorganisatie voor ondernemingen werkzaam in de CUMELA-sector (Cultuurtechnische werken en grondverzet, Meststoffendistributie en Loonwerken in de Agrarische sector)www.cumela.nl
FeNeLabFederatie Nederlandse Laboratoria www.fenelab.nl
FOCWANederlandse Vereniging van Ondernemers in het Carrosseriebedrijfwww.focwa.nl
I&WMinisterie van Infrastructuur en Waterstaatwww.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm
IPO Interprovinciaal Overleg (bestuurslid) www.ipo.nl
NEN Nederlands Normalisatie-instituut www.nen.nl
NEPROMVereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijenwww.neprom.nl
NIBVNederlands Informatiecentrum Bodembeschermende Voorzieningen (bestuurslid)www.nibv.nl
NLingenieursBranche-organisatie van advies-, management- en ingenieursbureauswww.nlingenieurs.nl
NSTTNetherlands Society for Trenchless Technologywww.nstt.nl
NVAONederlandse Vereniging van Archeologische Opgravingsbedrijven (bestuurslid)www.opgravers.nl
NVCiNederlandse Vereniging Certificatie-instellingenwww.nvci.nl
NVPG Nederlandse Vereniging van Procesmatige Grondbewerkingsbedrijvenwww.nvpg.nl
OC&WMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapwww.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw
ODI/VDVOnafhankelijke Deskundige Inspecteurs en adviseurs voor Vloeistofdichte Voorzieningenwww.odivdv.nl
PolyplastBranchevereniging kunststofbewerkerswww.unik.nl
RVBRijksvastgoedbedrijfwww.rijksvastgoedbedrijf.nl
RWSRijkswaterstaat / Bodem+ (bestuurslid)www.bodemplus.nl
UvWUnie van Waterschappen (bestuurslid)www.uvw.nl
VAVereniging Afvalbedrijvenwww.verenigingafvalbedrijven.nl
VKB Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (bestuurslid) www.vkb-online.nl
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten www.vng.nl
VNO-NCW Vereniging van Nederlandse Ondernemers - Nederlands Christelijk Werkgeversverbond www.vno-ncw.nl
VNPIVereniging Nederlandse Petroleum Industriewww.vnpi.nl
VOiAVereniging van Ondernemers in Archeologie (bestuurslid)www.voia.nl
VTIVereniging van Tankinstallateurswww.vtiweb.nl
VVMAVereniging van Milieu Adviesbureaus www.vvma.nl