Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Programmaraad Bodembeheer

De Programmaraad Bodembeheer functioneert voor het werkveld bodem & water als de ogen en oren van SIKB, die steeds op zoek zijn naar kansen, knelpunten, gebreken en andere signalen op het niveau van strategie en beleid. In de Programmaraad zijn veel organisaties vertegenwoordigd. Daarmee is de Programmaraad goed uitgerust voor het oppikken van de nodige signalen. SIKB baseert de activiteiten op het gebied van bodem en water mede op deze signalen.

Gemiddeld komt de programmaraad drie keer per jaar bijeen. De bijeenkomsten zijn openbaar. Vriendelijk verzoek om u tevoren aan te melden bij Annelies de Graaf indien u als toehoorder aanwezig wilt zijn. U kunt dan op verzoek de agenda en stukken toegestuurd krijgen.

Verslagen Programmaraad bodembeheer

Klik hier voor eerdere verslagen (2018 - 2002)

Samenstelling Programmaraad Bodembeheer

De voorzitter van de Programmaraad is Rachelle Verburg, e-mail: rachelle.verburg@arcadis.com.

Onderstaand vindt u de leden van de Programmaraad Bodembeheer en de (branche-)organisatie die zij vertegenwoordigen.

  Partij Branche/Organisatie Vertegenwoordiger Werkt bij
Voorzitter     Rachelle VerburgAracdis 
Secretaris     Annelies de Graaf SIKB
Leden Opdrachtgevend bedrijfsleven Vereniging Afvalbedrijven Hans Boer Attero 
  Opdrachtgevend bedrijfsleven VNO-NCW Jan Fokkens  
  Opdrachtgevende overheid Rijksvastgoedbedrijf René Zijlstra RVB
  Overheid Ministerie van I&W Thom Maas RWS-WVL
  Overheid Gemeenten/Omgevingsdiensten Ronald CornelisseOD Midden- en West- Brabant
  Overheid Gemeenten/VNG-WebRené SmoldersGemeente Breda
  Overheid Unie van Waterschappen Mark van LokvenWaterschap De Dommel 
  Adviserend bedrijfsleven VKB + VVMA + NL Ingenieurs Henk OortMateboer Milieutechniek
  Adviserend en uitvoerend bedrijfsleven Branchevereniging BodemenergieFrank Agterberg   
  Uitvoerend bedrijfsleven
Dirkjan Reijers van Buuren
Grondbalans 
  Uitvoerend bedrijfsleven NVPG, Bouwend Nederland Joop Jansen Boskalis   
  Onderwijs Kobo-HBO Marjon Verhoeven Avans Hogeschool