Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Technische Werkgroep SIKB0101

De Technische Werkgroep is het voorportaal voor de besluitvorming. Binnengekomen wijzigingsverzoeken worden besproken in de Technische Werkgroep alvorens deze ter besluitvorming worden voorgelegd aan het CCvD Datastandaarden. In de Technische Werkgroep hebben de leveranciers en bouwers van software zitting die tevens een deelnameovereenkomst hebben met SIKB.

Voor informatie over de technische werkgroep of een deelnameovereenkomst met SIKB kun je contact opnemen met SIKB.