Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

POKB

Het Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (POKB) assisteert provincies, gemeenten en milieudiensten bij het verbeteren van de kwaliteit van de taakuitvoering (bevoegd gezagtaken zoals beleid, regie, plantoetsing / vergunningverlening, toezicht en handhaving) in het bodembeheer. Inmiddels nemen veel overheden deel. Contactpersonen voor het Platform Overheid en Kwaliteit zijn Henk Koster  Henk.Koster@sikb.nl en Thom Maas thom.maas@rws.nl.